ธุรกิจ

Continental จับมือ Pioneer บูรณาการความบันเทิงร่วมกัน


Continental และ Pioneer Corporation ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกันเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการระบบสาระบันเทิงร่วมกัน โดยคู่ค้าทั้งสองฝ่ายจะสร้างประสบการณ์ผู้ใช้แบบองค์รวมที่พุ่งเป้าไปที่ตลาดเอเชียโดยเฉพาะ ส่วนหนึ่งในข้อตกลงดังกล่าว คือ ทาง Continental (คอนทิเนนทัล)ได้รวมเอาโดเมนย่อยระบบสาระบันเทิงของ Pioneer (ไพโอเนียร์) เข้ากับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับห้องคนขับในรถยนต์ การผนวกของแพคเกจซอฟท์แวร์อันล้ำสมัยเข้ากับการตอบโจทย์องค์รวมอันลึกล้ำ เฉกเช่นระบบคอมพิวเตอร์ห้องคนขับประสิทธิภาพสูง (HPC) จาก Continental ช่วยเพิ่มสมรรถนะการผลิตและพัฒนาระบบภายในห้องคนขับแก่บริษัทผลิตรถยนต์ ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์มีสมรรถนะที่สูงขึ้นในการพัฒนาระบบห้องคนขับ  ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อทั้งความนิยมทางสถาปัตยกรรมรถยนต์แบบองค์รวม และความซับซ้อนของซอฟท์แวร์ รวมถึงฟังค์ชันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในห้องคนขับ ซึ่งในการนี้ต้องมีการเพิ่มความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญหลายรายในอนาคต

Continental และ Pioneer แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแบบจำลองการทำงานร่วมกันที่มีความยืดหยุ่น และครอบคลุมนั้น สามารถพัฒนาระบบห้องคนขับส่วนกลางโดยการรวมโดเมนระบบสาระบันเทิงทั้งหมดเข้ากับระบบแบบองค์รวม Pioneer ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมความบันเทิงในรถยนต์ และได้อุทิศความเชี่ยวชาญนี้ในความร่วมมือดังกล่าว ขณะที่ Continental จะสนับสนุนด้านเทคโนโลยี HPC ประกอบกับการเป็นหุ้นส่วนด้านความเชี่ยวชาญบูรณาการองค์รวม

Dr. Frank Rabe หัวหน้าหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีระบบการสั่งการของ Continental กล่าวว่า ประสบการณ์ของผู้ใช้มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนความปลอดภัยขณะใช้งาน รูปลักษณ์ที่สวยงาม และฟังค์ชันต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เทคโนโลยี HPC ของเราตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการผนวกโดเมนย่อยทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลอื่นอย่างกลมกลืน และเราได้ร่วมงานกับพันธมิตรมากความสามารถอย่าง Pioneer ซึ่งเหมาะสมสำหรับความร่วมมือดังกล่าว

Naoto Takashima หัวหน้าบริษัทผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ Pioneer Corporation กล่าวเพิ่มเติมว่า Continental มีความเชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมในด้านเครื่องมือ และระบบความปลอดภัยของยานพาหนะซึ่งส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านความบันเทิงในรถยนต์อันแข็งแกร่งของเรา จากประสบการณ์ด้านการตลาดทั่วโลกมานานกว่า 40 ปี ทั้งในส่วนการรับจ้างผลิต และการบริการหลังการขาย ซึ่ง 2 สิ่งนี้มีความจำเป็นต่อการประสานการสั่งการระหว่างเครื่องจักร และมนุษย์ ที่ช่วยให้การทำงานปลอดภัยและใช้งานง่าย Continental และ Pioneer ได้เริ่มการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ และริเริ่มแนวคิดใหม่ที่จะเป็นข้อพิสูจน์แนวคิดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

จวบจนขณะนี้ การสั่งงานระบบระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์ในยานพาหนะ โดยพื้นฐานประกอบด้วย 2 ส่วนที่แยกจากกัน ซึ่งถูกนำไปใช้กับการแสดงผล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลคนขับในแผงหน้าปัด และจอแสดงผลส่วนกลาง สำหรับคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า โดยเน้นส่วนสาระบันเทิงบนจอแสดงผลหลัก  ซึ่งระบบเช่นนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เนื่องจากจำนวนข้อมูล การบริการและฟังค์ชันต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน จึงจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีข้ามส่วนโดเมนของ HPC ที่มีจอแสดงผล และการประมวลการทำงานทั้งหมดผสานเข้ากับส่วนการสั่งการโดยผู้ใช้แบบองค์รวม กล่าวคือ สามารถแสดงเนื้อหาได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องข้อจำกัดของพื้นที่การแสดงผล และยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าในสถานการณ์คับขันจะมีเพียงข้อมูลที่จำเป็นจริงๆ สำหรับช่วงเวลานั้นเท่านั้นที่จะถูกแสดงขึ้นมาเป็นอันดับแรก ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่รับข้อมูลมากเกินไป หรือถูกรบกวน ขณะเดียวกันผู้ขับขี่จะได้รับข้อมูลบริการ และแอพพลิเคชันทั้งหมดในโหมดการขับขี่อัตโนมัติที่หาได้จากบริเวณผู้โดยสารด้านหน้า การปรับปรุงในเรื่องความสะดวกสบาย และความปลอดภัยนี้เป็นจริงได้ด้วยนวัตกรรมทางอีเลคทรอนิคส์ ซึ่งแยกระบบต่างๆ ทั้งหมด และระบบปฏิบัติการบนฮาร์ดแวร์ชิ้นเดียวที่สามารถปรับปรุง หรือแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปได้เมื่อเชื่อมโยงซอฟท์แวร์จากหลายๆ แหล่งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องคำนึงถึงฮาร์ดแวร์ และพันธมิตรทั้งสองกำลังผนวกความหลากหลายของพแลทฟอร์มประสิทธิภาพสูงของ Continental อันเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือดังกล่าว

“เราเชื่อว่าตลาดเอเชียมีแรงจูงใจสูง และมีพลวัตในด้านการปรับแปลงยานพาหนะให้เป็นระบบดิจิทอล  และเราเชื่อว่าเรามีความเชี่ยวชาญที่เหมาะต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของทั้ง 2 ฝ่าย คอมพิวเตอร์ห้องคนขับประสิทธิภาพสูงให้พื้นฐานทางเทคนิคสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยพื้นที่บรรจุข้อมูลซอฟท์แวร์มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ และถอดออกได้อย่างหลากหลายด้วยพแลทฟอร์มเช่นนี้” Rabe กล่าว

Vehicle Networking and Information เป็นความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูล พัฒนาและผลิตเครือข่าย การแก้ไขข้อมูลและการสื่อสาร และการบริการสำหรับรถยนต์ และยานพาหนะเชิงพาณิชย์ เครือข่ายเหล่านี้สามารถช่วยปรับ และควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อมูลที่ซับซ้อน ระหว่างผู้ขับ ผู้โดยสาร และยานพาหนะ รวมไปถึงอุปกรณ์มือถือ พาหนะอื่นๆ และสิ่งรอบโลก จุดมุ่งเน้น คือ ระบบบูรณาการ นอกจากนี้ แผนกภายในยังมีส่วนร่วมการทำงานข้ามภาคกับบริษัทชั้นนำอีกด้วย​​​​​​​

 

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/sA9J3
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน