สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ประกันภัยไม่ทิ้งกัน ออกมาตรการช่วยเจ้าของรถช่วง COVID-19


ชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เปิดเผยในรายการ “โลกรถยนต์” ช่วง “Formula Forum” ที่ออกอากาศทาง NationTV 22 ว่า คปภ. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการ คืน ลด เบี้ยประกันภัย และขยายเวลาการคุ้มครอง ดังนี้

อ ิร

 

1. มาตรการผ่อนผันเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยสามารถผ่อนผันให้ผู้เอาประกันภัยผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 180 วัน หรือ 6 เดือน นับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันที่สัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม-30 มิถุนายน 2563

2. มาตรการผ่อนผันเงื่อนไข และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกทำกรมธรรม์ที่สอดคล้องกับรายได้ และการใช้รถช่วง COVID-19 โดยให้บริษัทประกันภัยพิจารณาคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาส และทำประกันภัยระยะสั้น ได้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน-31 ธันวาคม 2563

3. ผู้เอาประกันภัย อาจตกลงกับบริษัทประกันภัย จัดทำกรมธรรม์ระยะยาว มีระยะเวลาเอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี โดยปีที่ 2 และปีที่ 3 ใช้เบี้ยพื้นฐาน 95 % และ 85 % ของปีที่ 1 ตามลำดับ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถวางแผนในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ มีผลบังคับใช้สำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน-31 ธันวาคม 2563

4. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการขนส่งสามารถแจ้งหยุดการใช้รถ กรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไม่มีการใช้งานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจยังมีผลบังคับ โดยสามารถขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยในช่วงที่หยุดใช้รถยนต์ หรือนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนมาขยายระยะเวลาเอาประกันภัยได้

5. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการขนส่ง สำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่ทำสัญญากับบริษัทประกันภัยตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม-30 มิถุนายน 2563 จะได้รับส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเบี้ยประกันภัย

6. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการขนส่ง สามารถแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์เป็นรายงวดได้ สำหรับผู้ประกอบการ ที่ทำสัญญา หรือชำระเบี้ยประกันภัยตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563-30 มิถุนายน 2563

 

140303165418-toyota-factory-tour-finished-cars

นอกจากนี้ บริษัทประกันวินาศภัยยังสามารถพิจารณาชดเชยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ ดังนี้

1. พิจารณาลดเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่จะต่ออายุในปีถัดไปได้ไม่เกิน 40 %
2. พิจารณาขยายระยะเวลาการคุ้มครอง เพื่อชดเชยช่วงเวลาที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีการใช้รถ
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือก หรือลดความคุ้มครองจากการใช้รถทั้งหมด ตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงภัย โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยจากส่วนความคุ้มครองที่ลดลง------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ,อินเตอร์เนท
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jVOwo
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 11:30 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
13 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.3-1.7 ล้าน
2.
2.8 ล้าน
3.
0.9-1.1 ล้าน
4.
0.8-1.0 ล้าน
5.
1.2-1.6 ล้าน
6.
0.7-1.0 ล้าน
7.
7.7 แสน
8.
5.8-8.9 ล้าน
9.
5.4-8.5 ล้าน
10.
9.3 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ