ธุรกิจ

โออาร์ ให้บริการด้านสุขอนามัยต่อเนื่อง ให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ยุค New Normal


จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ที่ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น แต่ยังคงจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การรักษาความสะอาด และการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ โออาร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมีความห่วงใยผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ร้านคาเฟ อเมซอน และร้านค้าต่างๆ จึงได้คงมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ได้ปฏิบัติเพิ่มเติมในช่วง COVID-19 ให้เป็นมาตรฐานการใช้ชีวิตตามวิถีปกติในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค COVID-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ  ดังนี้

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ให้บริการแบบ New Normal ภายใต้แนวคิด “วัด เว้น ไว”

1.   วัด : วัดอุณหภูมิพนักงานหน้าลานก่อนเริ่มงาน โดยต้องไม่เกิน 37.องศาเซลเซียส พร้อมติดสัญลักษณ์เพื่อชี้บ่งว่าไม่มีไข้ ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง กำหนดให้พนักงานล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลทุกครั้งก่อนให้บริการ สวมหน้ากากตลอดเวลา รวมทั้งวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการในร้านค้า และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานีบริการฯ

2.   เว้น : พนักงานเว้นระยะห่างจากลูกค้าและพนักงานอื่นอย่างน้อย 1 เมตร งดเว้นการสัมผัสเงิน และบัตรเครดิท และเชิญชวนให้ลูกค้าเลือกชำระเงินผ่าน QR Payment โดยจะสามารถให้บริการได้ครบทุกสาขาภายในเดือนกรกฎาคม 2563 หรือผ่านทางแอพพลิเคชัน บลูคอนเนคท์ (Blue CONNECT) รวมถึงการให้ลูกค้าแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะสมคะแนนบลูคาร์ด (Blue Card) แทนการใช้บัตรจริง ซึ่งสามารถให้บริการครบทุกสาขาภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้

3.   ไว : พนักงานเติมน้ำมันให้บริการด้วยความรวดเร็วว่องไว โดยใช้เวลาประมาณ 4 นาที/การให้บริการเติมน้ำมัน ครั้ง และขอความร่วมมือให้ลูกค้าใช้เวลาในสถานีบริการฯ ไม่เกิน ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังจัดให้แม่บ้านทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสในห้องน้ำ ทุก 1ชั่วโมง และทำความสะอาดห้องน้ำ พื้นทางเดินและผนังทุก ชั่วโมง

ร้านคาเฟ อเมซอน

1.   การเตรียมความพร้อมของพนักงาน วัดอุณหภูมิพนักงานทั้งก่อนเริ่มงาน โดยต้องไม่เกิน 37.องศาเซลเซียส และวัดซ้ำทุก 4 ชั่วโมง กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ให้บริการลูกค้า หมั่นล้างมือให้สะอาด และต้องล้างมือทุกครั้งก่อนชงเครื่องดื่ม พนักงานขาย (Cashier) ต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน

2.   การเตรียมความพร้อมร้านค้า จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลสำหรับให้บริการลูกค้าอย่างน้อย 2 จุด ติดตั้งฉากกั้นพลาสติคใสบริเวณจุดรับคำสั่งซื้อ และชำระเงิน ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยแอลกอฮอลเป็นประจำทุก 1 ชั่วโมง และทำความสะอาดร้านแบบ BIG Cleaning ทุกวัน รวมทั้งติดสัญลักษณ์จุดยืนคอยรับบริการให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จัดทำป้ายขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากเมื่อเข้ามาใช้บริการ และจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อรองรับการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อาทิ การชำระเงินด้วยระบบ QR Payment ผ่านแอพพลิเคชัน บลูคอนเนคท์ (Blue CONNECT)

3.   การคัดกรองลูกค้า ขอความร่วมมือลูกค้าที่มาใช้บริการให้สวมหน้ากากตลอดเวลา

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 080.00-19.00 น.

1.   การเตรียมความพร้อมของพนักงาน ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และกำหนดให้พนักงานต้องใส่หน้ากาก และล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดก่อนให้บริการ

2.   การเตรียมความพร้อมของร้าน จัดเก้าอี้นั่งรอให้เว้นระยะห่าง จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาดมือ และกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสร่วมเป็นประจำ

3.   การคัดกรองลูกค้า ขอความร่วมมือให้ลูกค้าสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเชคอินและเชคเอาท์ที่ศูนย์บริการ และเชิญชวนให้ลูกค้าจองเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อลดการพบปะลูกค้าอื่น เช่น แอพพลิเคชัน FIT Auto เวบไซท์ www.pttfitauto.com หรือติดต่อ Contact Center โทร. 1365 กด 17 รวมทั้งขอความร่วมมือลูกค้าที่มาใช้บริการให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าศูนย์บริการทุกครั้ง สวมหน้ากากตลอดเวลา และเว้นระยะห่างอย่างน้อย เมตร

ร้าน Taxas Chicken

1.   การเตรียมความพร้อมพนักงาน จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลให้พนักงานทุกคนล้างมือตามมาตรฐานของ Taxas Chicken ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนเข้าร้าน โดยต้องไม่เกิน 37.องศาเซลเซียส และวัดซ้ำทุก 4 ชั่วโมง กำหนดให้พนักงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา หรือหากมีความจำเป็นต้องใกล้ชิดบุคคลอื่น ให้ใส่หน้ากากเฟศชีลด์ (Face Shield) และถุงมือเพิ่มเติมในการให้บริการ

2.   การเตรียมความพร้อมของร้าน จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอลตามจุดต่างๆ และติดป้ายบริเวณทางเข้าร้านเพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก พร้อมทั้งติดตั้งฉากกั้น (Counter Shield) บริเวณเคาน์เตอร์สั่งอาหาร ติดสัญลักษณ์จุดยืนคอยรับบริการให้ห่างกันอย่างน้อย เมตร กำหนดพื้นที่นั่งรอสินค้า รวมถึงการจัดพื้นที่นั่งห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังใช้บริการเสร็จ และยกเลิกการให้บริการน้ำดื่มรีฟิลล์ (Refill) แบบบริการตนเองโดยเปลี่ยนเป็นพนักงานให้บริการเสิร์ฟ

3.   การคัดกรองลูกค้า ขอความร่วมมือให้ลูกค้าสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเชคอินและเชคเอาท์ รวมทั้งสวมหน้ากากและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน โดยต้องไม่เกิน 37.องศาเซลเซียส และขอให้ลูกค้าที่มาใช้บริการรักษาระยะห่าง เมตร

ร้าน ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ

1.   การเตรียมความพร้อมของร้าน จัดจุดให้บริการเจลแอลกอฮอลบริเวณทางเข้าทุกสาขา จัดรูปแบบการนั่งโต๊ะ ห่างกัน 1.เมตร และกำหนดระยะห่างในการต่อแถวสั่งอาหารอย่างน้อย เมตร ติดตั้งฉากกั้นบริเวณเคาน์เตอร์สั่งอาหาร และกำหนดรอบการทำความสะอาดที่จับประตู โต๊ะเก้าอี้ และบริเวณเคาน์เตอร์ทุก 1 ชั่วโมง

2.   การคัดกรองลูกค้า ขอความร่วมมือให้ลูกค้าสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเชคอินและเชคเอาท์ รวมทั้งสวมหน้ากาก และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน โดยต้องไม่เกิน 37.องศาเซลเซียส------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Uae7k
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน