ธุรกิจ

“แบงคอค อินเตอร์เนชันแนล ออโท ซาลอน 2020 ครั้งที่ 8” ประกาศเลื่อนจัดงาน


เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยคณะผู้จัดงาน “แบงคอค อินเตอร์เนชันแนล ออโท ซาลอน” มหกรรมแสดงและจำหน่ายยนตรกรรมพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน (Asean’s Biggest Modified Automotive Show and Sale) ซึ่งเป็นความร่วมมือจัดขึ้นระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจัดแสดงในประเทศไทย เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์

คณะผู้จัดงานประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงมาตรการล่าสุดจาก “สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” ได้ประกาศเรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) โดยมีการเพิ่มเติม คือ ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และคณะผู้จัดงานฯ ได้ตระหนักถึงการประสานงานระหว่างประเทศไทย กับประเทศญี่ปุ่น ทั้งการนำยนตรกรรมจากต่างประเทศมาจัดแสดง ความปลอดภัยต่อผู้ประกอบการที่สนับสนุน ผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้า ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งประเทศไทย และชาวต่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID19) คณะผู้จัดงานจึงพิจารณาเลื่อนการจัดงาน “แบงคอค อินเตอร์เนชันแนล ออโท ซาลอน 2020 ครั้งที่ 8” ที่จะกำหนดจัดระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2563 นี้ ออกไปก่อน อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดงานมิได้นิ่งนอนใจต่อการยกเลิกการจัดงานครั้งนี้แต่อย่างไร คณะผู้จัดงานฯ ได้เร่งดำเนินการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานใคร่ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกฝ่าย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ เรายังจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากท่าน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Xaqjs
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
24 Nov 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.9-7.4 แสน
2.
5.7-8.3 แสน
3.
6.0-6.4 แสน
4.
1.9-2.1 ล้าน
5.
4.4-4.9 ล้าน
6.
2.3 ล้าน
7.
2.2-2.6 ล้าน
8.
2.0-2.3 ล้าน
9.
2.9-4.3 ล้าน
10.
3.9-4.5 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน