ธุรกิจ

ซัมมิท แคปปิตอลฯ เปิดตัวนวัตกรรมการเรียนรู้ Summit Capital Academy System


บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อส่วนบุคคลในประเทศไทย เดินหน้ายกระดับความสามารถของบุคลากรด้วยการพัฒนาพโรแกรม e-Learning ภายใต้ชื่อ Summit Capital Academy System หรือ SAS หลักสูตรสร้างศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรับมือการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทอล สะท้อนการดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยมหลัก “I TRUST”

ฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธาน บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า ซัมมิท แคปปิตอลฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกว่า 1,700 คนทั่วประเทศ ดังนั้นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จึงได้ร่วมกันพัฒนาพโรแกรมสำหรับใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของพนักงาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงเฟ้นหาหลักสูตรต่างๆ ที่สามารถเพิ่มศักยภาพ และต่อยอดความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของ ซัมมิท แคปปิตอลฯ ในการเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อที่มีความรับผิดชอบ การพัฒนาพโรแกรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตามค่านิยมหลัก “I TRUST” อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือของบุคลากรในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายในต่างๆ หรือการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จตุรนต์ เนียมวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวเสริมว่า พโรแกรม Summit Capital Academy System หรือ SAS เป็นเครื่องมือใหม่ของบริษัทฯ ที่มีความทันสมัย สามารถเพิ่มโอกาสในการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น ผ่านพโรแกรมการเรียนรู้ Online ที่สะดวกและสามารถใช้งานได้ ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับบุคลากรที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพิ่มความเท่าเทียมในการได้รับการพัฒนาของพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์ฝึกอบรม สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางของบุคลากรได้เป็นอย่างดี

พโรแกรม Summit Capital Academy System หรือ SAS เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบ e-Learning ซึ่งบุคลากรภายในบริษัทสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แทบเลท สมาร์ทโฟนทั้งในระบบ Android และ iOS และสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกเวลาที่ต้องการ ในพโรแกรมมีหลักสูตรครอบคลุมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การคิดธุรกิจอย่างเป็นระบบ การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ และหลักสูตรอื่นๆ ให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ และนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/A35xu
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน