ธุรกิจ

Michelin ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยแกสเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายใน 30 ปี


Florent Menegaux ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม Michelin (มิเชอแลง) เปิดเผยว่า เป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของ Michelin ได้รับการเห็นชอบโดย SBTi องค์กรความร่วมมืออิสระชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ด้วยเล็งเห็นว่าความสำเร็จของข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่ 21 หรือ COP21 ที่กรุงปารีส (COP21 Paris Climate Agreement) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการลดปริมาณการปล่อยแกสเรือนกระจกด้วย กลุ่ม Michelin จึงได้ทำเรื่องยื่นขออนุมัติเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จาก SBTi ด้วยความสมัครใจ

ทั้งนี้ Michelin มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยแกสเรือนกระจกประเภทที่ 1 และประเภทที่ ลงให้ได้ร้อยละ 38 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2553 เป็นปีฐาน (Base Year)** ทั้งยังตั้งเป้าที่จะลดปริมาณการปล่อยแกสเรือนกระจกประเภทที่ 3 จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง และพลังงาน การขนส่ง และการจัดจำหน่ายทั้งระดับต้นน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุใช้งาน ลงให้ได้ร้อยละ 15 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นปีฐาน นอกจากนี้ Michelin ยังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ร้อยละ 70 ของซัพพลายเออร์ทั้งหมดกำหนดเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการปล่อยแกสเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ ที่จัดซื้อภายในปี 2567

การปล่อยแกสเรือนกระจกประเภทที่ 1 หมายถึง การปล่อยจากแหล่งที่องค์กรเป็นเจ้าของ หรือควบคุมได้ ขณะที่ประเภทที่ 2 เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงานที่องค์กรเป็นผู้จัดซื้อ และนำไปใช้ ส่วนประเภทที่ 3 เกิดจากธุรกิจขององค์กร แต่ปล่อยจากแหล่งที่องค์กรไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือควบคุม

การได้รับอนุมัติจาก SBTi ถือเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) โดย Michelin ตั้งเป้าที่จะปล่อยแกสเรือนกระจกประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 สุทธิเป็นศูนย์ในทุกเขตพื้นที่ดำเนินงานภายในปี 2593

ระเบียบวิธีดำเนินการของ SBTi เปิดโอกาสให้ Michelin ได้เสริมสร้างพันธสัญญาที่มีต่อซัพพลายเออร์ ด้วยการส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์เหล่านี้มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นผ่านปฏิบัติการที่มุ่งลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ โดยมีการกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน

การที่เป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของ Michelin ผ่านการอนุมัติจาก SBTi เป็นอีกบทพิสูจน์ถึงความเหมาะสมของกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของเรา กลุ่ม Michelin มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กรในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ผมเชื่อมั่นว่าวิกฤตที่ดำเนินอยู่เปิดโอกาสให้ทุกธุรกิจของเราได้พัฒนากิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และโครงการริเริ่มที่มุ่งปกป้องสิ่งแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/woQGo
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน