ธุรกิจ

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ฯ พัฒนาบุคลากรด้วยระบบการฝึกอบรมทางไกล


สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย หรือ EA ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 ด้วยความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมีพันธกิจหลัก คือ การพัฒนาบุคลากรของผู้จำหน่ายให้มีทักษะความรู้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งในด้านการขาย และบริการหลังการขาย

โมริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ในปัจจุบัน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ฯ จึงเริ่มนำระบบ “การฝึกอบรมทางไกล” มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ให้แก่บุคลากรของผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

“แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นขณะนี้ แต่เราไม่คิดที่จะหยุดนิ่ง และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อม ทั้งในด้านความรู้และทักษะ เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยระบบการฝึกอบรมทางไกลนี้จะสามารถฝึกอบรมบุคลากรได้มากกว่า 5,000 คน ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายนี้” 

ระบบการฝึกอบรมทางไกลของสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม 3 ประเภท ได้แก่ 1) การเรียนด้วยตนเอง 2) การสอนโดยครูฝึกประจำศูนย์บริการ (In-House Training หรือ Train the Trainer) และ 3) การเรียนรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Broadcasting)

1) การเรียนด้วยตนเองผ่านสื่ออีเลคทรอนิคส์ ประกอบไปด้วยการฝึกอบรมในรูปแบบ E-Learning และรูปแบบ Video Learning บุคลากรของผู้จำหน่ายสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้จากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ หรือแทบเลท ซึ่งทำให้การฝึกอบรมง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาสำหรับการเรียนได้เอง โดยสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมฯ ออกแบบและผลิตเนื้อหาให้กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับการเรียนด้วยตัวเอง และกำหนดเป้าหมายในปีงบประมาณ 2563 นี้ ให้มีพร้อมทั้งหมด 12 กลุ่มวิชา แบ่งเป็น E-Learning 49 วิชา Video Learning 167 คลิพ

2) การสอนโดยผู้ฝึกสอนประจำศูนย์บริการ ที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่ายผู้จำหน่ายโดยการต่อยอดจากหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาให้พนักงานของผู้จำหน่ายแต่ละแห่ง สามารถเป็นผู้ฝึกสอนประจำศูนย์บริการ สำหรับแผนกขาย และบริการหลังการขาย โดยผู้ฝึกสอนจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับคู่มือ และสื่อการสอนมาตรฐาน ให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ในรูปแบบการสอนในห้องเรียน (Classroom Training) การสอนในระหว่างปฏิบัติงาน (On the Job Training) รวมทั้งให้คำแนะนำ (Coaching)

3) ระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ เป็นการสอนผ่านระบบประชุมทางไกล โดยทั้งผู้ฝึกสอน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะสามารถพูดคุยถามตอบกันได้แบบเรียลไทม์ ระบบดังกล่าวนำมาใช้สำหรับการฝึกอบรม ให้แก่พนักงานผู้จำหน่ายจากทุกแผนก ได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ที่ปรึกษางานบริการ พนักงานอะไหล่ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค รวมถึงเจ้าหน้าที่ซ่อมสี และตัวถัง โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้มีแผนที่จะทำการถ่ายทอดสดทางออนไลน์สำหรับ 63 หัวข้อวิชา ทั้งนี้สถาบันการศึกษา และฝึกอบรม ยังสามารถสอบวัดผล และประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ได้อีกด้วย

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ฯ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร โดยมีสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อพัฒนาความพึงพอใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์บแรนด์ระดับโลก “Drive your Ambition”

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jy9n1
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน