ธุรกิจ

ฟอร์ด ประกาศ เรนเจอร์ รองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20


ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 เฉพาะที่มีคุณลักษณะ และคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ในรถยนต์ ฟอร์ด เรนเจอร์ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.ลิตร ที่มีสติคเกอร์ B20 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่มีส่วนช่วยลดมลภาวะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยเจ้าของรถ ฟอร์ด เรนเจอร์ เครื่องยนต์ดีเซล 2.ลิตร ที่มีสติคเกอร์ B20 ติดอยู่บริเวณด้านในฝาถังน้ำมันของตัวรถ สามารถเปลี่ยนมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้โดยไม่จำเป็นต้องนำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการ หรือเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันก่อนเริ่มใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้รถยนต์ ฟอร์ด เรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร และ 3.2 ลิตร สามารถนำรถยนต์เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ชุดอะไหล่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง B20 เพื่อให้เครื่องยนต์รองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถติดต่อศูนย์บริการ ฟอร์ด เพื่อขอติดตั้งอุปกรณ์ชุดอะไหล่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง B20 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยสอบถามค่าบริการ และเงื่อนไขการบริการเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ ฟอร์ด ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ รถยนต์ ฟอร์ด เรนเจอร์, เรนเจอร์ แรพเตอร์ และเอเวอเรสต์ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร ทั้งเทอร์โบเดี่ยว และเทอร์โบคู่ ก็ล้วนรองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20 เช่นกัน

ทั้งนี้ เจ้าของรถ ฟอร์ด ที่เปลี่ยนมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขรอบการเชคระยะที่ ฟอร์ด แนะนำ โดยต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่นเฉพาะสำหรับน้ำมันไบโอดีเซล B20 โดยใช้อะไหล่แท้ ฟอร์ด ในทุกรอบการเชคระยะ โดยอ้างอิงจากรอบตามตารางตรวจเชคระยะดั้งเดิมของรถยนต์แต่ละคัน และต้องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่มีลักษณะและคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานเท่านั้น

ลูกค้า ฟอร์ด สามารถศึกษาข้อแนะนำในการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 สำหรับรถยนต์ ฟอร์ด เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ford.co.th/owner/B20compatibility/------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/9bDtG
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน