ธุรกิจ

เคพีเอมจี ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต้าน COVID-19


เคพีเอมจี ประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหา และขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยร่วมต้านภัย COVID-19 รวมทั้งช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพส่วนตัวและ​ส่วนรวม โดยในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคมที่ผ่านมา เคพีเอมจี ประเทศไทย ได้มอบชุด Personal Protective Equipment (PPE) รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,650 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์หลักในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งมอบเงินบริจาคจากความร่วมมือร่วมใจของชาว เคพีเอมจี รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และจำนวนอีก 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วย COVID-19

นอกจากนี้ เคพีเอมจี ประเทศไทย ยังได้มอบหน้ากากผ้า จำนวน 2,200 ชิ้น และแอลกอฮอลจำนวน 50 แกลลอน​ ให้แก่มูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิดวงประทีป เพื่อแจกจ่ายในโครงการผู้ป่วยข้างถนนและคนไร้บ้าน รวมทั้งประชาชนในชุมชนคลองเตยเพื่อจะได้นำไปใช้ป้องกันการติดเชื้อและช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : ผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/OEREX
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน