สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ฟรี ! ขึ้นทางด่วน 3 วัน 3 สาย ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ


กทพ. BEM และ NECL ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ ยกเว้นค่าผ่านทางด่วน สายเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา ในวันหยุดราชการประจำปี คือ วันที่ 4, 6 และ 11 พฤษภาคม 2563 โดยภายใต้มาตรการเคอร์ฟิว งดใช้บริการ ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาต

412173

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา) และวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 (วันพืชมงคล) โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่านฯ ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่านฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่านฯ

 

ทั้งนี้ ในระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ซึ่งเป็นช่วงกำหนดเวลาห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคหสถานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทาง กทพ. จะจำกัดการให้บริการสำหรับทางพิเศษทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดฯ

 

412175

 

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานฯ ฉบับแก้ไขใหม่ โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/vqbRt
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:59 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน