สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ด่วน ! ราชกิจจาฯ เพิ่มประกาศเคอร์ฟิว งดเดินทางข้ามจังหวัด


เวบไซท์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ. 2548 (พรก.ฉุกเฉิน) ฉบับที่ 5 งดเดินทางข้ามจังหวัด หากไม่มีความจำเป็น

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติไม่เลื่อนวันหยุดในเดือนพฤษฎาคม 2563 ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวบไซท์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ. 2548 ฉบับที่ 5 โดยมีข้อห้ามดังนี้

1. ห้ามออกจากเคหสถาน 22.00-04.00 น.

2. ห้ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างต่าง พรก. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ห้ามใช้อาคารสถานที่ และสถาบันการศึกษา ห้ามจัดการเรียนการสอน

4. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม่จำนวนมาก เช่น การประชุม สัมมนา แจกอาหาร จัดเลี้ยง

5. ห้ามใช้ท่าอากาศยาน เพื่อการขึ้น-ลง

6. ให้ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบก น้ำ อากาศ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่กำหนดโดย ศบค.

7. ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สั่งให้แยกกัก กักกัน คุมตัวไว้สังเกต ณ ที่เอกเทศ

8. ให้ผู้ว่า กทม. ปิดจุดเสี่ยง สถานบันเทิง ห้าง คลีนิค บ่อน อาบอบนวด และอื่นๆ ตามที่เคยประกาศไว้

9. การปฏิบัติศาสนกิจ หรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนา ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ดูแลสถานที่

10. ให้ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

158833279658

158833316989

158833410093------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Pd4SB
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:21 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
28 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.1-1.5 ล้าน
2.
1.3 ล้าน
3.
4.5-4.7 ล้าน
4.
3.5-4.3 ล้าน
5.
2.4 ล้าน
6.
2.6 ล้าน
7.
6.3-17.8 ล้าน
8.
6.5-18.2 ล้าน
9.
19.2-22.1 ล้าน
10.
18.0-20.9 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน