ธุรกิจ

Deestone สนับสนุนทัพหน้า ฝ่าวิกฤตไวรัส COVID-19


บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้บแรนด์ Deestone มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการปฎิบัติหน้าที่ในการรักษา และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งหน่วยงานทางการแพทย์หลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือทั้งด้านการรักษา การป้องกัน และการคัดกรองผู้ป่วย บริษัทฯ ได้มีความตั้งใจ และห่วงใยในสุขภาพอนามัย ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย จึงมีตวามประสงค์ที่จะมอบอุปกรณ์ป้องกัน และเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษา เพื่อให้การรักษาของทีมแพทย์เป็นไปได้อย่างมีทันท่วงที อันจะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะบริษัทของคนไทยโดย วัลยา วงศาริยวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายขายของบริษัทจึงได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทาง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

 ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : ผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/guNUV
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน