ธุรกิจ

TK ประกาศจ่ายเงินปันผล 275 ล้านบาท พร้อมเดินหน้ารุกตลาดเมียนมาร์


บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้มีมติจากการประชุมสามัญประจำปี 2563 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นจำนวนเงิน 275 ล้านบาท หรือ คิดเป็นปันผลต่อหุ้นเท่ากับ 0.55 บาท พร้อมอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ เอมเอฟไอเอล (Myanmar Finance International Limited – MFIL) ผู้ให้บริการสินเชื่อในเมียนมาร์ ในราคาไม่เกิน 21,000 ล้านจ๊าด หรือไม่เกิน 450 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการแบบก้าวกระโดด โดยจะมีสาขาเพิ่มในเมียนมาร์ทันที 13 สาขา พร้อมกับฐานลูกค้าประมาณ 70,000 ราย ทำให้ TK สามารถดำเนินธุรกิจไมโครไฟแนนศ์ได้อย่างเต็มรูปแบบในหลายรัฐ และครอบคลุมพื้นที่สำคัญในเมียนมาร์ เผยเงินลงทุนครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อผลกำไร เนื่องจากใช้เงินจากกระแสเงินสด และกำไรจากการดำเนินงาน มั่นใจรับไม้ต่อเข้าบริหารแบบไร้รอยต่อ มองธุรกิจไมโครไฟแนนศ์ในเมียนมาร์มีโอกาสเติบโต ประกาศกลยุทธ์ขยายธุรกิจในต่างประเทศและเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น ควบคู่กับการเตรียมดำเนินธุรกิจฝ่าวิกฤต “COVID-19”

 

ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เผยว่า จากการประชุมสามัญประจำปี  2563 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น 0.55 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 275 ล้านบาท หรือ Dividend Yield ณ วันปิดสมุดทะเบียน 12 มีนาคม 2563 ที่ 6.8 % คิดเป็นสัดส่วน 54.5 % ของกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา และมีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ เอมเอฟไอเอล (Myanmar Finance International Limited) หรือ MFIL ผู้ให้บริการสินเชื่อในเมียนมาร์ โดย บริษัท มิงกะละบา ฐิติกร ไมโครไฟแนนซ์ จำกัด บริษัทในเครือ TK ซึ่งได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการธุรกิจไมโครไฟแนนศ์ เมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้ทำสัญญาเข้าซื้อหุ้น MFIL ในสัดส่วน 100 % ด้วยมองเห็นโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจ และผลประกอบการของธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ไมโครไฟแนนศ์ในเมียนมาร์ ประกอบกับพิจารณาเห็นว่า MFIL จะสามารถเป็นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง และช่วยเสริมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ TK ในภูมิภาคแถบนี้ ด้วยช่องทางการให้บริการที่อยู่ในเมืองสำคัญๆ ของเมียนมาร์

 

“การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้  จะทำให้ TK สามารถดำเนินธุรกิจไมโครไฟแนนศ์ได้อย่างเต็มรูปแบบในหลายรัฐ และครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ ในเมียนมาร์  ซึ่งการขยายธุรกิจในเมียนมาร์นี้ เป็นไปตามแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศของ TK โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 21,000 ล้านจ๊าดหรือไม่เกิน 450 ล้านบาท ในดีลดังกล่าว และกระบวนการซื้อกิจการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2563 นี้ ซึ่งจะทำให้ TK มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 7 % และทำให้สัดส่วนสินเชื่อต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 30 % ของสินเชื่อทั้งหมดจากปัจจุบันที่ 17 %” ปฐมา กล่าว

ประพล พรประภา_ฐิติกร

ทางด้าน ประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของ TK และไม่กระทบต่อการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากเงินที่ใช้ในการลงทุน จะใช้แหล่งเงินจากกระแสเงินสดและกำไรจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งเพียงพอรองรับการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน ทั้งนี้ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่เมียนมาร์ จะยังคงใช้ทีมบริหารยังเป็นชุดเดิมของ MFIL โดยที่ทาง TK จะเข้าไปนั่งในตำแหน่งที่สำคัญๆ ในระยะแรกเท่านั้น

 

การซื้อกิจการครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวย่างสำคัญสำหรับการเติบโตแบบ inorganic growth โดย TK มีกลยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศ และเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรในระยะกลาง-ยาว ขณะที่ลูกค้าของ MFIL ทั้งหมดเป็นรายย่อย ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับของ TK ซึ่งจะช่วยเสริมกันและกัน โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีอยู่ในการขยายการลงทุน และจะเป็นฐานธุรกิจสำคัญ โดยเฉพาะตลาดเมียนมาร์ที่ต้องอาศัยการเจาะตลาดท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากไทยอยู่พอสมควร ประพล กล่าว

 

“ตลาดเมียนมาร์ ถือว่าเติบโตรวดเร็วที่สุดในภูมิภาค โดย MFIL มีฐานลูกค้าอยู่ประมาณ 70,000 ราย ในรัฐสำคัญๆ ที่รัฐบาลเมียนมาร์เข้มงวดในการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการดังกล่าว และ ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอขยายสาขาเพิ่มในรัฐอื่นๆ อีก เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับการเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้น  เมียนมาร์มีประชากรกว่า 53 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศไทย ขณะที่อัตราการเข้าถึงบริการของสถาบันการเงินนั้นถือว่ายังน้อย คืออยู่ที่ 20-30 % เทียบกับประเทศไทยอยู่ที่เกือบ 100 % ทำให้ตลาดเมียนมาร์อยู่ในช่วงการเติบโต ธุรกิจสถาบันการเงินของเมียนมาร์ยังมีโอกาสให้ขยายจำนวนฐานลูกค้าได้อีกมาก ขณะที่ตลาดไทยมีการแข่งขันสูง แม้ว่า MFIL ตอนนี้กำไรจะยังไม่มาก แต่อนาคต ในเรื่องศักยภาพในการขยายธุรกิจสูงมาก ซึ่ง TK ได้เล็งเห็นโอกาสและได้เริ่มไปเปิดธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านมา ตั้งแต่ปี  2557 เป็นเวลา 6 ปีแล้ว” ประพล กล่าวสรุป

 

ทั้งนี้ TK ยังคงเดินหน้าบริหารธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศ และเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น ทั้งการขยายสาขาในประเทศที่ดำเนินกิจการอยู่ และการขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศใหม่ๆ ในทุกรูปแบบของการลงทุนเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

อนึ่ง MFIL เป็นหนึ่งในบริษัทไมโครไฟแนนศ์ที่มีชื่อเสียงในเมียนมาร์ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล บริษัทฯ ก่อตั้งในปี 2557 ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 13 สาขา มีฐานลูกค้าประมาณ 70,000 ราย ครอบคลุมรัฐที่สำคัญได้แก่ Yangon, Bago และ Mon รวมถึงมีแผนงานที่จะเปิดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากนี้ยังมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สร้างโอกาสใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น พร้อมสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจ และเติบโตอย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะเป็นการช่วยให้สามารถเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ของ ฐิติกร ได้ทันที โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 MFIL มีเงินให้สินเชื่อจำนวน 21,937 ล้านจ๊าด หรือเทียบเท่ากับ 439 ล้านบาท------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : ผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/pZzef
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน