ธุรกิจ

ETON Group ร่วมบริจาคหน้ากาก Face Shield


พีรศุษม์ ตันติยันกุล กรรมการผู้จัดการ และอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ETON Group เป็นตัวแทนมอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) จำนวน 1,500 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์ของ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ดร.นพ. พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้รับมอบ และอีกจำนวน 1,500 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี อัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล และ ผศ.(พิเศษ) พญ. เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านชีวอนามัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ ETON Group ยังส่งมอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดของสาขา ETON Group ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น และกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 จำนวนอีกกว่า 1,400 ชิ้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในช่วงการระบาดของ COVID-19 อยู่ในขณะนี้

อัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง และระบาดหนักกระจายทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ETON Group เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อสังคม ETON Drive To share-Face Shield ช่วยสังคมสู้โควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานของ ETON Group ต่างร่วมแรงร่วมใจจัดทำหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ รวมถึงสาขาในต่างจังหวัด และกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 จำนวนรวมทั้งสิ้น 6 แห่ง และตั้งเป้าหมายบริจาค Face Shield ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ยังขาดแคลน

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือการทำงานของบุคลากรทางแพทย์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการมอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันระหว่างการปฏิบัติงาน เพราะเรามีความห่วงใย และพร้อมจะก้าวข้ามไปด้วยกัน

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/N7QcE
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน