ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ สนับสนุนนวัตกรรมสู้ภัย COVID-19 ศูนย์ “KMITL GO FIGHT COVID-19”


ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 ศูนย์รวมนวัตกรรม “KMITL GO FIGHT COVID-19” ณ สำนักอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ภายใต้สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ถูกจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ เพื่อสนองมาตรการเชิงรุกของ สจล. ในการเป็นผู้ช่วยเหลือด้านนวัตกรรม รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่มีความต้องการนวัตกรรมที่พร้อมใช้งาน ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ GO Life Ventilator, ระบบควบคุมลิฟท์แบบไม่ต้องสัมผัส, ประตูตรวจจับอุณหภูมิคัดกรองผู้ป่วย COVID-19, เครื่องผลิตโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อดังกล่าว โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปด้วยกัน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/mQRA9
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน