ธุรกิจ

โตโยตา แจงตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม ยอดขายรวม 60,105 คัน ตลาดติดลบ 41.7 %


 

สุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 60,105 คัน ลดลง 41.7 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,698 คัน ลดลง 48.3 % รถเพื่อการพาณิชย์ 39,407 คัน ลดลง 37.6 % ขณะที่รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 30,296 คัน ลดลง 41.8 %

 

 • ประเด็นสำคัญ

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคมมีปริมาณการขาย 60,105 คัน ลดลง 41.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 48.3 % และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 37.6 % สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ด้วยหลายเหตุปัจจัยทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความสนใจในการซื้อรถใหม่จึงชะลอตัว และผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย

 

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 200,064 คัน  ลดลง 24.1 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 23.6 % ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 24.4 % เป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 นอกจากส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศและระดับโลก ยังส่งผลต่อภาพรวมของตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงพยายามหามาตรการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนั้นแนวโน้มของ ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด 

  

 • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2563
 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 60,105 คัน ลดลง 7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      17,332 คัน      ลดลง      48.9 %        ส่วนแบ่งตลาด 28.8 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ          13,629 คัน      ลดลง      21.8 %        ส่วนแบ่งตลาด 22.7 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา       7,506 คัน      ลดลง      31.9 %        ส่วนแบ่งตลาด 12.5 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,698 คัน ลดลง 3 %

อันดับที่ 1 ฮอนดา       6,070 คัน      ลดลง       25.5 %       ส่วนแบ่งตลาด 29.3 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      5,406 คัน      ลดลง       55.6 %       ส่วนแบ่งตลาด 26.1 %

อันดับที่ 3 มาซดา       2,161 คัน      ลดลง       56.5 %       ส่วนแบ่งตลาด 10.4 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,407 คัน ลดลง 6 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ             13,629 คัน      ลดลง     21.8 %         ส่วนแบ่งตลาด 34.6 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      11,926 คัน      ลดลง     45.2 %         ส่วนแบ่งตลาด 30.3 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,930 คัน      ลดลง     47.5 %         ส่วนแบ่งตลาด  7.4 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 30,296 คัน ลดลง 41.8 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ           12,634 คัน      ลดลง      21.9 %        ส่วนแบ่งตลาด 41.7 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      10,349 คัน    ลดลง      46.3 %        ส่วนแบ่งตลาด 34.2 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,930 คัน      ลดลง      47.5 %        ส่วนแบ่งตลาด  9.7 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,081 คัน

โตโยตา 962 คัน-มิตซูบิชิ  773 คัน-อีซูซุ  640 คัน–ฟอร์ด 419  คัน–เชฟโรเลต์  228 คัน–นิสสัน 59 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย  27,215 คัน ลดลง 5 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ            11,994 คัน      ลดลง      19.7 %        ส่วนแบ่งตลาด 44.1 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      9,387 คัน       ลดลง      41.6 %        ส่วนแบ่งตลาด 34.5 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,157 คัน       ลดลง      46.8 %        ส่วนแบ่งตลาด  7.9 %

 

 • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย  200,064 คัน ลดลง  1 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      56,161 คัน      ลดลง      34.9 %        ส่วนแบ่งตลาด 28.1 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ          42,398 คัน      ลดลง       5.6 %         ส่วนแบ่งตลาด 21.2 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา      28,678 คัน      ลดลง       4.4 %         ส่วนแบ่งตลาด 14.3 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 78,385 คัน ลดลง 6 %                                

อันดับที่ 1 ฮอนดา       23,959 คัน     เพิ่มขึ้น     6.4 %         ส่วนแบ่งตลาด 30.6 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      18,661 คัน      ลดลง     39.6 %         ส่วนแบ่งตลาด 23.8 %

อันดับที่ 3 นิสสัน        8,691 คัน      ลดลง     20.5 %         ส่วนแบ่งตลาด 11.1 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 121,679 คัน ลดลง 4 %                    

อันดับที่ 1 อีซูซุ            42,398 คัน      ลดลง      5.6 %        ส่วนแบ่งตลาด 34.8 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      37,500 คัน      ลดลง     32.2 %       ส่วนแบ่งตลาด 30.8 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      9,835 คัน      ลดลง   29.4 %          ส่วนแบ่งตลาด  8.1 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 96,963 คัน ลดลง 26.9 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ           39,620 คัน      ลดลง      4.8 %         ส่วนแบ่งตลาด  40.9 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      32,733 คัน      ลดลง     33.7 %         ส่วนแบ่งตลาด 33.8 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      9,835 คัน      ลดลง    29.4 %           ส่วนแบ่งตลาด 10.1 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 9,840 คัน

โตโยตา 3,320 คัน–มิตซูบิชิ  2,626 คัน–อีซูซุ  1,763 คัน–ฟอร์ด  1,298 คัน–เชฟโรเลต์ 544 คัน–นิสสัน 289 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 87,123 คัน ลดลง 3 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ            37,857 คัน      ลดลง      2.5 %       ส่วนแบ่งตลาด  43.5 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      29,413 คัน      ลดลง     29.4 %     ส่วนแบ่งตลาด  33.8 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      7,209 คัน      ลดลง     29.1 %        ส่วนแบ่งตลาด  8.3 %

 ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : ผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/O8TQP
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน