ธุรกิจ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เผยแพร่บทเพลง “คิดดี ทำดี” ในสถานสงเคราะห์รองรับทั่วประเทศ


กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นาเพลง “คิดดี ทำดี” ที่ประพันธ์โดย จิรพรรณ อังศวานนท์ สาหรับใช้ในการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” สู่สถานรองรับเด็กของกรมฯ 30 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนฟัง ฝึกร้อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทำดี และซื่อสัตย์ เราสัมภาษณ์ สุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ถึงเหตุผลที่เลือกบทเพลงนี้

Motor Expo : เหตุใดท่านจึงเลือกเพลง “คิดดี ทำดี” ไปใช้กับสถานรองรับเด็กของกรมฯ ?
สุภัชชา : กรมกิจการเด็กๆ มุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดีในสังคม หลังจากมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดประกวดร้องเพลง “คิดดี ทำดี” กรมกิจการเด็กๆ มองเห็นพลังของเพลงนี้ เพราะเนื้อเพลงส่งเสริมให้คิดดี ทำดี เมื่อมีเพื่อนที่ดี ไม่เอาเปรียบ มีการแบ่งปัน และยังสื่อถึงการเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ร. 9 จึงได้นำบทเพลงดังกล่าวสู่สถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 30 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กฟัง และฝึกร้องเพลงที่มีความหมายดีๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านดีให้แก่น้องๆ ผ่านบทเพลง เพราะมีความคิดเห็นว่า เด็กเล็กจะซึมซับรับฟังสิ่งดีๆ จากเนื้อเพลง และในอนาคตเพื่อนำไปใช้ชีวิตประจำวัน เพลงที่สื่อออกมาในแนวของการทำดี ไม่ว่าจะเป็นเพลง คิดดี ทำดี หรือแม้แต่เพลง ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน ถือว่าเป็นเพลงที่ดี มีความหมาย ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนทำดี เพลงลักษณะนี้หายาก สมัยก่อนที่เราคุ้นๆ กันจะมีแค่เพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี หลังจากนั้นไม่มีอีกเลย จึงอยากจะส่งเสริมให้มีเพลง
ลักษณะนี้มากๆ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้แพร่หลายมากขึ้น เพื่อให้คนฟังได้ซึมซับ และนำไปปฏิบัติ โดยไม่ได้ใช้เพียงแค่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่อยากให้เพลงประเภทนี้ได้เปิดในทุกที่ และหลากหลาย เพื่อสร้างให้เนื้อเพลงเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึก และนำไปใช้ในอนาคต

Motor Expo : ท่านประทับใจเนื้อเพลงช่วงใดมากที่สุด ?
สุภัชชา : ประทับใจทั้งเพลง ตั้งแต่ท่อนแรกที่ให้เด็กมุ่งมั่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และแสดงถึงความตั้งใจทำความดีของเด็ก โดยไม่เอาเปรียบเพื่อนมีการแบ่งปันกัน เนื้อเพลงยังพูดถึงความหวัง ที่จะนาคำสอนของ ร. 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ฉะนั้น เพลงนี้จึงมีพลังในการสอนให้เด็ก และเยาวชน คิดดี ทำดี

Motor Expo : ข้อเสนอแนะสาหรับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ?
สุภัชชา : กรมกิจการเด็กๆ ต้องขอขอบคุณมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ในฐานะองค์กรเอกชน ที่เล็งเห็นความสาคัญของการที่เด็ก และเยาวชนจะเติบโตเป็นคนดี เป็นอนาคตของชาติ อยากให้มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ได้ทำงานกับองค์กรหน่วยงานภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนร่วมกัน

สัมภาษณ์ จิรพรรณ อังศวานนท์ ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง และทำนอง เพลง “คิดดี ทำดี” จิรพรรณ อังศวานนท์ หนึ่งในนักดนตรีที่มีบทบาทสูงในการปรับเปลี่ยนวงการเพลงไทยสากลในประเทศไทย และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรีบัตเตอร์ฟลาย ผลิตผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงประกอบโฆษณา เพลงประกอบละครเวที และอัลบัมเพลง ของศิลปินชื่อดังอีกหลายท่าน

Motor Expo : แรงบันดาลใจในการแต่งเพลง “คิดดี ทำดี” ?
จิรพรรณ : มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มีเพลงสำหรับให้เด็กนักเรียนร้องเพื่อประกวด โดยเป็นเพลงสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย ซึ่งเมื่อฟังแล้วจะไม่ค่อยเหมาะกับนักเรียนชั้นประถม จึงมีแนวคิดว่าควรที่จะแต่งเพลงใหม่ที่เนื้อร้อง และทำนองเหมาะสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา สำหรับเนื้อร้อง ต้องจำง่าย สนุกสนาน ไม่ซับซ้อนเกินไป จึงได้นำเรื่องที่สัมผัสในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการแก้ไข ปัญหา และแบบอย่างที่ดีมาเขียนเนื้อเพลง ใช้คำง่ายๆ ให้มีผลต่อจิตใต้สำนึก สอดแทรกแนวคิดของสังคม ให้รับรู้โดยไม่ได้เป็นการพูดออกมาตรงๆ การออกคำสั่ง หรือสอน ซึ่งจะทำให้เกิดการรับรู้ และจดจำได้ง่ายกว่า
ถ้าพูดถึงปัญหาในสังคมปัจจุบัน ก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์ และการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เกิดปัญหาด้านสังคม การตั้งครรภ์ การติดยาเสพติด สิ่งนี้พยายามคิดถึงภาพโดยรวมว่า คิดดี ทำดี ในเป้าหมายของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินอยู่ตรงไหน แล้วนำมาใส่ลงในบทเพลง โดยนำตัวอย่างการคิดดี การแบ่งปันเพื่อน การมีน้ำใจ การเข้าหาคนดี มาผสมผสานกัน

Motor Expo : ใช้เวลาในการแต่งเพลงนี้นานแค่ไหน ?
จิรพรรณ : เพลง “คิดดี ทำดี” ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เพลง Positive ใช้เวลาแต่งไม่นาน เพราะส่วนตัวชอบแต่งเพลงประเภทนี้อยู่แล้ว การแต่งเพลงสำหรับเด็กเพียงแค่เราโดดเข้าไปเป็นนักแสดงเป็นเด็ก แล้วคิดว่าจะทำอย่างไรให้เราเป็นเด็กที่เติบโตมาในสังคม แล้วประสบความสำเร็จ จนได้ประโยคหนึ่งที่ว่า “จะพลิกแผ่นดิน ฟื้นความดีงาม” ถือว่าเป็นประโยคที่ได้ใจความสำคัญทั้งหมดของเพลง ซึ่งตอนนี้เด็กระดับประถมศึกษาอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง แต่ประโยคนี้จะฝังอยู่ในจิตใจ เมื่อวันหนึ่งเขาโตขึ้น ประโยคนี้จะตอบคำถาม และตอบโจทย์ความคิด เป็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พลังจากเด็กไปสู่วัยรุ่น ที่จะพลิกแผ่นดิน นั่นคือ แนวคิดของคนรุ่นใหม่ ที่จะขจัดปัญหาของสังคมในปัจจุบันการโกง การคอร์รัพชัน เป็นต้น ทำให้เด็กๆ เกิดแนวคิดในทางที่ถูกต้อง เกิดการเปลี่ยนแปลง

Motor Expo : รู้สึกอย่างไรที่เพลงนี้ได้รับเลือกจากกรมกิจการเด็กฯ ?
จิรพรรณ : ดีใจ เพราะอยากให้เพลงที่มีความหมาย ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเด็ก ร้องแล้วซึมเข้าไปยังจิตใต้สำนึก และหวังว่าเด็กเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิต จะคิดถึงเพลง และกระตุ้นจิตใต้สำนึก

Motor Expo : จะมีผลงานเพลงใหม่ สาหรับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เมื่อไร ?
จิรพรรณ : ตอนที่แต่งเพลง “คิดดี ทำดี” ได้แต่งเพลงให้ผู้ใหญ่ได้ร้องตอบ ถึงความสำเร็จที่ผ่านมาเป็นต้นแบบของคนดี ทำอย่างไรถึงได้ประสบความสำเร็จมาจนถึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ได้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา และก้าวไปสู่ความสำเร็จของการมีชีวิตมีหน้าที่การงาน แต่ยังไม่เสร็จ คิดว่าอาจจะแต่งต่อเพื่อเสนอ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

๐ ฉันเป็นเด็ก ที่วันผ่านไป จะเป็นผู้ใหญ่ ที่เป็นคนดี
ฉันมีเพื่อน ที่เป็นเด็กดี เพื่อนที่ดีมีน้ำใจให้กัน
ไม่คิดเอาเปรียบ ไม่คิดโทษกัน คอยแบ่งปันช่วยกันเสมอ
จะขอเป็นเพื่อน ที่ดีของเธอเป็นเช่นเปลวเทียน ของความดีงาม
๐ จะคิดแต่สิ่งที่ดีเรื่อยไป จะทำแต่สิ่งที่ดีต่อใจ
จะเป็นคนซื่อ ไม่คิดโกงใคร จะก้าวเดินไปในคุณความดี
จะเป็นคนปิดทองหลังพระ จะยึดสัจจะไร้รอยมลทิน
จะยึดแบบอย่างขององค์ภูมินทร์ จะพลิกแผ่นดิน ฟื้นความดีงาม
๐ ไม่อยากเป็นคนที่คิดสับสนวุ่นวาย ไม่อยากฟูมฟายจะเป็นจะตายกับเรื่องรัก
อยากจะเป็น เป็นผู้ชนะก็จดจำไว้ว่าเราจะต้องรักดีจะรักดี
๐ คิดดีทำดี ต้องคิดดีทำดี มาคิดดีทำดี กันดีไหม
(มาร่วมกัน) คิดดีทำดี ต้องคิดดีทำดี จะคิดดีทำดี ตลอดไป
๐ คิดดีต้องเปิดใจ ทำดีไม่บอกใคร คิดดีต้องใส่ใจ ทำดีต้องตั้งใจ
คิดดีดีต่อใจ ทำดีดีต่อใจ คิดดีตลอดไป ทำดีตลอดไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/PEoTB
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 19:29 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน