ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท


กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า !!! ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด ย้ำ !!! จัดที่นั่งภายในรถต้องเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้สั่งการให้งานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้มงวดกรณีตรวจสอบการให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ โดยให้มีมาตรการ Social Distancing เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

กรมการขนส่งทางบก กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยวันนี้ (20 เมษายน 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เช่น กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ยโสธร ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ตรัง นครปฐม บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ระยอง ลำปาง จันทบุรี แพร่ ลำพูน อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เชียงราย สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น พัทลุง ระนอง สระแก้ว สมุทรสงคราม พิษณุโลก และปัตตานี ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถโดยสารระหว่างจังหวัด และรถโดยสารภายในจังหวัด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing  รวมถึงการจัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ ทุกแห่งต้องมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถ และผู้ประจำรถ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งดูแลให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง  และจัดให้บริการเจลแอลกอฮอลล้างมือด้วย 

ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการประชาชน ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์  แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียน และภาษีตามปกติ จึงได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

• ให้ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว

• ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอลล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

• ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการที่จุดประชาสัมพันธ์

• ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์  แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

• ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yVUbT
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 19:30 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน