ธุรกิจ

กลุ่ม ปตท. สานพลังสู้ COVID-19


ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ แอลกอฮอลซึ่ง ปตท. จัดหาจากโรงงานผลิตแอลกอฮอลในประเทศ เนื่องจาก ปตท. ไม่มีโรงงานผลิตแอลกอฮอลของตนเอง และจัดหาเพิ่มเติมในหลายรูปแบบ อาทิ แอลกอฮอลความเข้มข้น 70 % เจลแอลกอฮอล สเปรย์ฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งเสื้อกราวน์จากเม็ดพลาสติคจีซี 

นอกจากนี้ ยังได้มอบสตรอว์เบอร์รี Harumiki ที่ปลูกโดยใช้พลังความเย็นจากกระบวนการแปรสภาพแกสธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อเป็นกำลังใจแก่โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) โดยมีผู้แทนจาก หน่วยงานรับมอบ ได้แก่ อัมพร บุญบุตร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.นพ. ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว. และ ผศ.นพ. สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว.------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KiczZ
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน