ธุรกิจ

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า


วิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า อาสาสมัครพนักงาน ฟอร์ด จากโรงงาน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (เอฟทีเอม) และบริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอเอที) ในจังหวัดระยอง ได้ใช้โรงงานเอฟทีเอม เป็นฐานการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shields) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยการผลิตเริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเริ่มส่งมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเป็นครั้งแรกในวันนี้

เบื้องต้น ฟอร์ด สามารถผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้าได้จำนวน 2,000 ชิ้น/วัน และตั้งเป้าผลิตหน้ากากอีกอย่างน้อย 10,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์ ผ่านช่องทางของกระทรวงสาธารณสุขภายในสัปดาห์นี้ และจะมอบหน้ากากที่จะผลิตได้เพิ่มเติมให้แก่ทั้งกระทรวงสาธารณสุข และกระจายไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดที่มีความต้องการใช้ผ่านทางผู้แทนจำหน่าย ฟอร์ด ทั่วประเทศไทย

“ในขณะที่เชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการแพทย์กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์เวชภัณฑ์ พนักงาน ฟอร์ด จึงอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งออกแบบ และลงมือผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้าเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค”

“สำหรับ ฟอร์ด เราตระหนักถึงความจำเป็นในการเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือยามที่สังคมต้องการ เรามีทรัพยากร มีความเชี่ยวชาญ และที่สำคัญ มีพนักงานที่มีจิตอาสา พร้อมร่วมมือร่วมใจกันให้ความช่วยเหลือผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้”

 โครงการผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้าในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของ ฟอร์ด ที่จะสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น รวมถึงประเทศต่างๆ ที่ ฟอร์ด ดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฟอร์ด ได้ผลิตและส่งมอบหน้ากากป้องกันใบหน้าแล้วกว่า 1 ล้านชิ้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และปัจจุบัน ฟอร์ด สามารถผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้าได้ 1 ชิ้น ในทุกๆ 10 วินาที

นอกจากนี้ ฟอร์ด ได้ร่วมมือกับ 3M และจีอี เฮลธ์แคร์ เพิ่มความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงการร่วมมือกับ จีอี เฮลธ์แคร์ ผลิตเครื่องช่วยหายใจ 50,000 เครื่อง ภายใน 100 วัน และเพิ่มการผลิตให้ได้ 30,000 เครื่อง/เดือน เพื่อสนองต่อความต้องการในอนาคต

ฟอร์ด ยังทำงานร่วมกับ 3M เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องช่วยหายใจแบบใช้อากาศบริสุทธิ์ (PAPR) รุ่นปัจจุบัน และร่วมกันออกแบบเครื่องรุ่นใหม่โดยใช้ชิ้นส่วนที่มีใช้อยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท เพื่อสนองต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ให้ฉับไวยิ่งขึ้น

ในสหราชอาณาจักร ฟอร์ด กำลังประเมินรายละเอียดต่างๆ ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ เพื่อผลิตเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติม ขณะที่ในประเทศออสเตรเลีย ฟอร์ด กำลังพัฒนาหน้ากากป้องกันใบหน้าจากวัสดุในประเทศเพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เช่นกัน

นอกจากนี้ กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมพานี ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของ ฟอร์ด มอเตอร์ คัมพานี ยังได้ประกาศโครงการ COVID-19 Donation Match เปิดโอกาสให้พนักงาน และบุคคลทั่วไป ร่วมระดมทุนสนับสนุนองค์กรไม่แสวงผลกำไร และองค์กรเพื่อชุมชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ รวมถึงในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID-19 ในครั้งนี้ด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/3vx4E
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน