ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เตือน ! ระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบอนุญาตขับรถ


กรมการขนส่งทางบก เตือน ระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบอนุญาตขับรถ ย้ำชัด สำนักงานขนส่งทุกแห่ง งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ขอให้รอจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ให้ผ่อนผันขยายระยะเวลา หรืออายุของใบสำคัญรับรอง ใบอนุญาต สัญญา และหนังสือสำคัญ จากวันที่หมดอายุ หรือสิ้นอายุ ออกไปจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกรมการขนส่งทางบกได้งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง และงดบริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีผู้ใดแอบอ้างอาสาดำเนินการด้านในอนุญาตขับรถให้โดยเด็ดขาด สูญเสียเงินและเสี่ยงต่อการสูญเสียเอกสารหลักฐานส่วนบุคคลที่กลุ่มมิจฉาชีพอาจนำไปใช้ก่ออาชญากรรมร้ายแรง ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบใดๆ กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ที่สิ้นอายุในช่วงตั้งแต่วันที่ มกราคม 2563 จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยให้ถือว่ายังสามารถใช้ขับรถได้ในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาระยะเวลาผ่อนผันให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ใบอนุญาตสิ้นอายุในช่วงดังกล่าว

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถนั้น แนะนำให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเวบไซท์ www.dlt-elearning.com ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาการมาติดต่อกับทางราชการ ไม่ใช่การต่ออายุใบอนุญาตขับรถออนไลน์ โดยหลังจากอบรมแล้วให้บันทึกผลการอบรมไว้ และมาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยการอบรมประกอบด้วย การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี เป็น 5 ปี  (รถยนต์รถยนต์สามล้อรถจักรยานยนต์) จำนวน ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือ รถแทกซีรถยนต์สามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน ชั่วโมง หากประชาชนพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือได้รับการติดต่ออาสาดำเนินการแทน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Zazmg
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน