ธุรกิจ

พีทีที สเตชัน จำหน่ายแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาดราคาพิเศษ


พีทีที สเตชัน รวมพลัง ร่วมกันฟันฝ่าวิกฤต COVID-19 เตรียมจำหน่ายแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาดราคาพิเศษ เริ่มจำหน่าย เมย. นี้

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ร่วมดูแลคนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จัดหาแอลกอฮอลความเข้มข้น 70 % จากบริษัทผู้ผลิตที่มีสูตรผลิต และได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 100,000 ขวด เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษ เริ่มจำหน่ายวันแรกในวันที่ เมษายน 2563 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

·      แอลกอฮอลความเข้มข้น 70 % สามารถใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก หรือใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป ลดการสะสมของเชื้อโรคได้ 99.99 % บรรจุขวดละ ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) จำหน่ายในราคาขวดละ 110 บาท

·      สามารถซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมัน โดยขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่าย คน/ขวด

·      ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ

·      การต่อแถวรอซื้อ ณ จุดจำหน่าย ต้องเว้นระยะห่างต่อกันอย่างน้อย 1 เมตร

·      จำหน่ายระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหน้าสำนักงาน หรือในร้านสะดวกซื้อจิฟฟี ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในพื้นที่ ตามวันที่กำหนด

·      กำหนดวันจำหน่ายแอลกอฮอลเข้มข้น 70 % ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

o  วันที่ เมษายน 2563     สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในกรุงเทพฯ

o  วันที่ 15 เมษายน 2563   สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี

o  วันที่  17 เมษายน 2563  สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในภาคตะวันออก

o  วันที่ 23 เมษายน 2563   สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในภาคใต้

o  วันที่ 29 เมษายน 2563   สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

o  วันที่ พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในภาคกลาง

o  วันที่ พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในภาคเหนือ และภาคตะวันตก

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในแต่ละภาค ได้ที่ โทร. 1365 Contact Center ทั้งนี้ การจำหน่ายแอลกอฮอลนี้เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากสิ่งที่ พีทีที สเตชัน ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการแจกเจลแอลกอฮอลให้แก่ผู้ที่มาเติมน้ำมันทุกท่านตามวัน เวลา ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในพื้นที่ที่กำหนด รวม 1 ล้านชิ้น การแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 ให้แก่ผู้มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน รวมทั้งการแจกน้ำดื่มขนาด 330 มิลลิลิตร ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งอาหารที่เข้ามาเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน จำนวน 62 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ขวด/คัน ระหว่างวันที่ 130 เมษายน 2563 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4nVol
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน