ธุรกิจ

ทิพยประกันภัยฯ มอบรถดัดแปลงพิเศษให้แก่ รพ.รามาธิบดี


โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เข้ารักษาตัวเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เพียงพอเพื่อรองรับการรักษา โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าติดตามอาการ ทำให้ต้องจัดเตรียมพาหนะที่มีความปลอดภัย และเหมาะสมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เพียงพอ

ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของโรงพยาบาล จึงได้มอบรถดัดแปลงพิเศษที่มีการแยกระบบการปรับอากาศ ระหว่างห้องโดยสาร กับห้องผู้ขับขี่ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจำนวน 4 คัน

โดยมี ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.คลินิก นพ. พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี และ ผช.ศจ.นพ. ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวก รับมอบ------------------------------
เรื่องโดย : อมฤต สูญพ้นไร้
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Q7yQx
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 16:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน