ธุรกิจ

โตโยตา แจงตลาดรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ ยอดขายรวม 68,271 คัน ลดลง 17.1 %


สุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 68,271 คัน ลดลง 17.1 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 27,356 คัน ลดลง 15.6 % รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 40,915 คัน ลดลง 18.1 % ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 33,376 คัน ลดลง 18.5 %

 

 • ประเด็นสำคัญ

ตลาดรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณการขาย 68,271 คัน ลดลง 17.1 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 15.6 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 18.1 % สืบเนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงผู้บ้ริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID 19 ทำให้ยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย

 

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 2 เดือน มีปริมาณการขาย 139,959 คัน  ลดลง 12.8 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 7.9 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 15.9 % เป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตามค่ายรถยนต์ยังคงมีความพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนั้นแนวโน้มของตลาดรถยนต์ในเดือนมีนาคมยังคงเป็นที่น่าจับตามอง

 

 • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 68,271 คัน ลดลง 1 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      18,606 คัน      ลดลง      27.2 %        ส่วนแบ่งตลาด 27.3 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ          14,484 คัน      ลดลง      2.1 %                    ส่วนแบ่งตลาด 21.2 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา       9,761 คัน      เพิ่มขึ้น     0.7 %                   ส่วนแบ่งตลาด 14.3 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 27,356 คัน ลดลง 6 %

อันดับที่ 1 ฮอนดา       8,409 คัน      เพิ่มขึ้น     12.9 %        ส่วนแบ่งตลาด 30.7 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      6,364 คัน      ลดลง       32.7 %       ส่วนแบ่งตลาด 23.3 %

อันดับที่ 3 นิสสัน        3,013 คัน      ลดลง       13.8 %       ส่วนแบ่งตลาด 11.0 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 40,915 คัน ลดลง 1 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ           14,484 คัน      ลดลง       2.1 %         ส่วนแบ่งตลาด 35.4 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      12,242 คัน      ลดลง     23.9 %         ส่วนแบ่งตลาด 29.9 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      3,508 คัน      ลดลง     17.2 %         ส่วนแบ่งตลาด  8.6 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 33,376 คัน ลดลง 18.5 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ           13,604 คัน      ลดลง       0.7 %         ส่วนแบ่งตลาด 40.8 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      10,599 คัน      ลดลง      25.6 %        ส่วนแบ่งตลาด 31.8 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      3,508 คัน      ลดลง      17.2 %        ส่วนแบ่งตลาด 10.5 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,539 คัน โตโยตา  1,183 คัน-มิตซูบิชิ  904  คัน-อีซูซุ  652  คัน–ฟอร์ด 450  คัน–เชฟโรเลต์ 192 คัน–นิสสัน 158 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 29,837 คัน ลดลง 7 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ           12,952 คัน      เพิ่มขึ้น     0.4 %                   ส่วนแบ่งตลาด 43.4 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      9,416 คัน       ลดลง     21.5 %                   ส่วนแบ่งตลาด 31.6 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,604 คัน       ลดลง     13.9 %                   ส่วนแบ่งตลาด  8.7 %

 

 • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2563
 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย  139,959 คัน ลดลง 8 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      38,829 คัน      ลดลง      25.8 %      ส่วนแบ่งตลาด 27.7 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           28.769 คัน      เพิ่มขึ้น     4.6 %       ส่วนแบ่งตลาด 20.6 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา      21,172 คัน      เพิ่มขึ้น    11.5 %         ส่วนแบ่งตลาด 15.1 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย  57,687 คัน ลดลง 9 %                                

อันดับที่ 1 ฮอนดา       17,889 คัน     เพิ่มขึ้น    24.5 %       ส่วนแบ่งตลาด 31.0 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      13,255 คัน      ลดลง     29.3 %      ส่วนแบ่งตลาด 23.0 %

อันดับที่ 3 นิสสัน        6,716 คัน      เพิ่มขึ้น   3.8 %            ส่วนแบ่งตลาด 11.6 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย  82,272 คัน ลดลง 9 %                    

อันดับที่ 1 อีซูซุ           28,769 คัน      เพิ่มขึ้น    4.6 %      ส่วนแบ่งตลาด 35.0 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      25,574 คัน      ลดลง     23.8 %    ส่วนแบ่งตลาด 31.1 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      6,905 คัน      ลดลง   17.3 %         ส่วนแบ่งตลาด 8.4 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย  66,667 คัน ลดลง  17.3 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ           26,986 คัน      เพิ่มขึ้น     6.2 %     ส่วนแบ่งตลาด 40.5 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      22,384 คัน     ลดลง     25.7 %     ส่วนแบ่งตลาด 33.6 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      6,905 คัน      ลดลง    17.3 %        ส่วนแบ่งตลาด 10.4 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 6,759 คัน

โตโยตา  2,358 คัน–มิตซูบิชิ  1,853 คัน–อีซูซุ 1,123 คัน–ฟอร์ด  879 คัน–เชฟโรเลต์  316 คัน -นิสสัน  230 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย  59,908 คัน ลดลง 6 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ             25,863 คัน      เพิ่มขึ้น     8.2 %           ส่วนแบ่งตลาด 43.2 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      20,026 คัน      ลดลง     21.7 %            ส่วนแบ่งตลาด 33.4 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      5,052 คัน      ลดลง     17.3 %               ส่วนแบ่งตลาด 8.4 %

 

   ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gAtvB
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน