ธุรกิจ

สิทธิผล บริจาคเงิน สนับสนุนการแพทย์


โชคชัย-พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ ร่วมด้วย สิริญญา เหล่าจินดา และชนนท์ เศรษฐีวรรณ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่หน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเกิดครบรอบ 85 ปี ของ พรดี ลี้อิสสระนุกูล โดยมี ศ. นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ. นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย และรศ. นพ. วัชระ วิไลรัตน์ ร่วมรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/E4pGp
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th