ธุรกิจ

โออาร์ ร่วมดูแลคนไทย ปรับรูปแบบการให้บริการในสถานการณ์โควิด-19  


จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-12 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดนั้น โออาร์ มีความห่วงใยผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน และร้านค้าต่างๆ ที่ โออาร์ ดำเนินการ จึงได้เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย และปรับรูปแบบการให้บริการ เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน

1. ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน และห้องน้ำ รวมทั้งเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าลาน และแม่บ้าน อาทิ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล ให้พนักงานทุกคนล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอลให้บริการแก่ผู้บริโภคหลังชำระเงิน เป็นต้น เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มความปลอดภัย และความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

2. เร่งปรับแผนการแจกเจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือ จำนวน ล้านชิ้น ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เนื่องจากโรค COVID-19 เริ่มแพร่กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร โดยในเบื้องต้น มีแผนแจกให้แก่ผู้ใช้บริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในภูมิภาคต่างๆ ในทุกวันจันทร์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม-วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

·      วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี รวมจำนวน 250,000 ชิ้น

·      วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 250,000 ชิ้น

·      วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในเขตภาคเหนือ และภาคใต้ รวมจำนวน 250,000 ชิ้น

·      วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก รวมจำนวน 250,000 ชิ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถรับเจลแอลกอฮอลได้อย่างทั่วถึง โดย โออาร์ และผู้ผลิตได้ประสานงานร่วมกันเร่งการผลิตเจลแอลกอฮอลให้เร็วที่สุดอย่างเต็มที่ ซึ่งหากผู้ผลิตสามารถผลิต และจัดส่งเจลแอลกอฮอลมายัง โอออาร์ ได้ก่อนกำหนดเวลาดังกล่าว โออาร์ จะเร่งดำเนินการแจกให้แก่ผู้บริโภคทันที โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในส่วนภูมิภาคได้ที่ 1365 Contact Center

3. จัดเตรียมน้ำดื่มขนาด 35 มิลลิลิตร จำนวน ล้านขวด เพื่อมอบให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งอาหาร รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน จำนวน 60 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน ขวด ต่อ 1 คัน โดยไม่จำกัดจำนวนการเติมขั้นต่ำ ตั้งแต่วันที่ 130 เมษายน 2563

4. จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 อาทิ การป้องกัน การสังเกตอาการ และขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ เพื่อแจกให้ผู้ที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563

ร้านคาเฟ อเมซอน

1. ร้านคาเฟ อเมซอน ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และนครราชสีมา ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยงดการนั่งรับประทานที่ร้าน แต่สามารถสั่งนำกลับ (Take Away) หรือใช้บริการส่งอาหาร (Delivery) ได้ ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ขอความร่วมมือลูกค้าที่มาใช้บริการยืนห่างกันอย่างน้อย เมตร หรือยืนตามจุดที่มีการทำสัญลักษณ์ไว้ที่พื้นระหว่างรอสั่งสินค้า รอชำระเงิน และรอรับสินค้า

3. จัดเจลแอลกอฮอลให้บริการที่ ร้านคาเฟ อเมซอน ทุกสาขา สำหรับลูกค้า และพนักงานรับ-ส่งอาหารทุกท่าน เพื่อสุขอนามัยที่ดี

4. เพิ่มมาตรฐานการให้บริการของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

5. เตรียมความพร้อมเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อกาแฟดริพ และเบเกอรีต่างๆ ที่ผลิตโดย SMEs ไทย ทางออนไลน์ (Online Platform) รวมทั้ง จัดชุดอาหารพิเศษสำหรับบริการส่งอาหาร (Delivery) โดยเมื่อสั่ง เทกซัส ชิคเกน (Texas Chicken) หรือ ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ จะได้รับกาแฟดริพเพิ่มไปด้วย เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภค

ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้

1. ยกระดับข้อปฏิบัติมาตรฐานในการบริการด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ อาทิ กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน เช็ดทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสต่างๆ อย่างน้อย ครั้ง/วัน ล้างมือด้วยสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาดก่อนให้บริการ และทำความสะอาดทั่วทุกบริเวณร้าน หลังปิดให้บริการ

2. มอบส่วนลดเพิ่มเติม 5 % สำหรับลูกค้าทุกท่านที่จองคิวนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้า ผ่านทาง www.pttfitauto.com หรือ Application FIT Auto เพื่อลดความแออัดระหว่างรอรับบริการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2563

3. มอบส่วนลด 200 บาทสำหรับการล้างแอร์ พร้อมรับบริการอบโอโซนฟรี เพื่อช่วยลดการสะสมของเชื้อรา แบคทีเรีย ในห้องโดยสารรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2563

โออาร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ใช้บริการทุกท่าน จึงได้ยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยของทั้ง สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ร้านคาเฟ อเมซอน ร้านเทกซัส ชิคเกน ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ รวมถึง ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี และในโอกาสนี้ โออาร์ ขอส่งความห่วงใยไปยังคนไทยทั่วประเทศ และขอเป็นกำลังใจให้คนไทย และประเทศไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยดีโดยเร็วที่สุด ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/afXlC
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th