ธุรกิจ

อาคเนย์ประกันชีวิตฯ มอบสิทธิประโยชน์และบริการพิเศษ กรณี COVID-19 ให้กับลูกค้าทุกกรมธรรม์


ภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อาคเนย์ประกันชีวิตฯ มีความเข้าใจและห่วงใยลูกค้าคนสำคัญ จึงขอมอบสิทธิประโยชน์ และบริการพิเศษกรณี COVID-19 ให้กับลูกค้า อาคเนย์ประกันชีวิต ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจ และอุ่นใจในการดำเนินชีวิต และก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

 

โดยลูกค้า อาคเนย์ประกันชีวิต ทุกกรมธรรม์ในปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าที่ซื้อ และต่ออายุที่ได้รับการอนุมัติภายใน 30 เมษายน 2563 บริษัทฯ จะยกเว้นระยะเวลารอคอย 30 วัน สำหรับความคุ้มครอง และผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติมในกลุ่มสุขภาพ (HS, HS Plus, IPD, OPD) กรณีเจ็บป่วยจาก COVID-19 เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองในทันที นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางพิเศษสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดจาก COVID-19 โทรสายตรง 1726 กด 3 รวมถึง ขยายระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเดิม 30 วัน เป็น 180 วัน ให้กับกรณีที่เกิดจาก COVID-19

 

นอกจากนี้ ยังขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยกรมธรรม์ ที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์–30 เมษายน 2563 ออกไปอีก 60 วัน นับจากวันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม และยกเว้นดอกเบี้ยกรณีต่ออายุกรมธรรม์ให้กับผู้ที่ขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 6 เดือน เพื่อให้ทุกคนคลายความกังวลจากสถานการณ์ดังกล่าว

 

“อาคเนย์ประกันชีวิตฯ ห่วงใยและคำนึงถึงความอุ่นใจ ในการใช้ชีวิตของลูกค้า ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากโรคไวรัส COVID-19 จึงมอบบริการพิเศษกรณีเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจาก COVID-19 เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกรมธรรม์ที่ลูกค้ามีอยู่ โดยอาคเนย์ประกันชีวิตฯ จะให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดกรมธรรม์ที่ทำไว้” ภฤตยา สัจจศิลา กล่าว------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/uvNGF
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน