ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ-ชมรมศูนย์ซ่อม ภาค 6-วท.บ้านแพง ร่วมพัฒนาบุคลากร ช่างซ่อมตัวถัง-สีรถยนต์


เสาวณีย์ เต็งสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นที ไชยกาล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคา และการจัดซ่อม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) และวรศักดิ์ แสงตะวัน ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กับชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และฝึกอบรมพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวดำเนินไปตามโครงการไตรภาคี อบรมพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ อันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 และสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศได้ฝึกงานในสายวิชาชีพที่มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการจัดซ่อมที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์มืออาชีพ ทั้งนี้เฉพาะความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ภายใต้ โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 7/1 ปี 2563

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/vEJ3D
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน