ธุรกิจ

นิสสัน เผยรถยนต์ไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ


ประชากรกว่า 4 พันล้านคนในภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย หรือร้อยละ 92 ของประชากรทั้งหมดในเอเชียแปซิฟิค กำลังเผชิญกับมลพิษอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก และจากฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้านคุณภาพอากาศที่ใหญ่ซึ่งสุดในโลก ที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติจัดทำขึ้น ได้ตอกย้ำว่า อาณาบริเวณส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้มีคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมลพิษอากาศถือเป็นสาเหตุนำในอันดับที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตของประชากรโลก และปัจจัยนี้ยังนำมาสู่การเสียชีวิตถึงร้อยละ 9 ของประชากรโลก

นิสสัน ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกที่ถูกผลิตและจำหน่าย ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ถึงผลกระทบของรถยนต์รุ่นนี้ทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ และพบข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหามลภาวะในอากาศได้ ดังนี้

Infographic TH7 

  1. รถยนต์ไฟฟ้าเพียง 1 คัน สามารถลดการปล่อยแกสเรือนกระจกได้ถึง 4.6 เมตริกตัน ในแต่ละปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้เพิ่ม 209 ต้น
  2. ปัจจุบัน ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ กว่า 460,000 คันทั่วโลก ได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า 2.1 ล้านเมตริกตัน ซึ่งเทียบได้กับจำนวนต้นไม้กว่า 81 ล้านต้นในการดูดซับแกสคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปี สร้างการเดินทางที่ปราศจากการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 13,000 ล้านกิโลเมตร จากผู้ขับขี่รถยนต์ นิสสัน ลีฟ ซึ่งเทียบได้กับการเดินทางไปสู่ดวงจันทร์ได้กว่า 33,800 รอบ

จากความจำเป็นที่เราต้องลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่าร้อยละ 55 ภายในปี 2573 เพื่อหยุดยั้งภาวะโลกร้อน ปี 2563 นี้จะเป็นปีที่ผู้บริโภคต้องรีบตัดสินใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบทางตรงต่อมลพิษทางอากาศ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/w8byY
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน