ธุรกิจ

ทิพยประกันภัยฯ ร่วมกับ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ มอบการประกันภัย COVID–19 แก่นิสิตคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ทุกคน


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือฝ่าวิกฤต COVID-19 โดย ทิพยประกันภัย ได้มอบกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่นิสิตของคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ทุกคน ทุกระดับชั้น และคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ได้มอบหลักสูตรบริหารธุรกิจพิชิต COVID-19 ให้แก่ผู้บริหารทิพยประกันภัย โดยมี ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ รศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี ร่วมแถลงความร่วมมือ ณ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ

ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยของไทย รู้สึกห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันสร้างผลกระทบต่อประเทศ เศรษฐกิจ และประชาชน เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจ เป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษากรณีหากมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวขึ้น ดังนั้นทิพยประกันภัยจึงมอบประกันภัยไวรัส COVID-19 ให้แก่นิสิตในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกระดับชั้น ปริญญาตรี โท และเอก ทุกคน และขอขอบคุณทางคณะฯ ที่ได้ให้เกียรติ ทิพยประกันภัยเข้ามาให้การดูแลนิสิต ของคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ทุกคน และขอขอบคุณทางคณะฯ ที่จะมอบหลักสูตรบริหารธุรกิจพิชิต COVID-19 ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ศักยภาพในการ บริหารจัดการธุรกิจ ให้มีความแข็งแกร่ง สามารถดำเนินธุรกิจให้ฝ่าฟันกับวิกฤต รวมถึงการเสริมสร้างแนวคิด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการให้บริการ ที่เป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามสโลแกนของเราว่า “ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม”

รศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ทางคณะฯ ขอขอบคุณ ทิพยประกันภัย ที่ได้ร่วมกันสร้างความมั่นใจ อุ่นใจให้แก่นิสิต และผู้ปกครองด้วยการมอบกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่นิสิตในคณะฯ ทุกคน ทุกระดับชั้น ปริญญาตรี โท และเอก ที่ได้มอบความคุ้มครองแก่นิสิตในวิกฤตไวรัสนี้

พร้อมกันนี้ทางคณะฯ ได้นำเสนอหลักสูตรการอบรม ภายใต้หัวข้อ “บริหารธุรกิจ พิชิต COVID-19” ให้กับผู้บริหารและพนักงานของทิพยประกันภัยเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีแผนสำรอง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ธุรกิจอยู่รอด เช่น การ Retool ด้วยการใช้เทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ วิธีการทำงาน การ Re–Target โดยพิจารณาอาจเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายลูกค้า การ Re–Business ปรับเปลี่ยนธุรกิจจากสิ่งที่มีอยู่ และการ Re–Process เป็นการปรับเปลี่ยนขั้นตอน กระบวนการในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัย สุดท้าย การ Reunite ร่วมมือช่วยเหลือ ช่วยกันประคับประคองให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน และนี่คือตัวอย่างของความร่วมมือกันฝ่าวิกฤต COVID-19”

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UuK7u
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
1 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.1-5.4 แสน
2.
5.4-6.0 แสน
3.
6.0-7.3 แสน
4.
6.8-8.4 แสน
5.
5.1 ล้าน
6.
5.3-6.7 แสน
7.
5.4-6.8 แสน
8.
3.3-7.6 ล้าน
9.
3.2-5.8 ล้าน
10.
6.7-10.8 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ