ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมเชิญตรวจสภาพรถก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์


กรมการขนส่งทางบก เริ่มแล้ว เตรียมพร้อมก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์ 2563 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ฟรี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-17 เมษายน 2563 แนะ ! สังเกตป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เข้ารับบริการได้ทันที

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญ โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยหนึ่งในมาตรการเชิงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สำคัญ คือ การสร้างความตระหนักให้ผู้ขับขี่ใส่ใจดูแลบำรุงรักษาความพร้อมของตัวรถก่อนการเดินทาง โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จำนวน 31 หน่วยงาน จัดกิจกรรม ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ให้บริการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-17 เมษายน 2563 ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ อาทิ บริษัทผู้ผลิตและศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ บริษัทประกันภัย ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถ ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สในรถยนต์ บริษัทผลิตและศูนย์บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สถานตรวจสภาพรถเอกชน รวมทั้งสมาคมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนศูนย์บริการมากกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ

การดำเนินการภายใต้กิจกรรม ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย จะให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น โดยไม่คิดค่าบริการ จำนวน 20 รายการ อาทิ การตรวจระบบเบรค สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่อง และความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องทุกเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจนำรถเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 346,231 คัน ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 มีประชาชนนำรถเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 340,180 คัน สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการ ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เทศกาลสงกรานต์ 2563 ได้ที่ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่  15 มีนาคม-17 เมษายน 2563 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ttlgu
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th