ธุรกิจ

3M คว้ารางวัล “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก” ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน


3M ผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก ได้รับการยกย่องจากสถาบัน Ethisphere Institute องค์กรผู้กำหนดและส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางจริยธรรมของภาคธุรกิจ ให้เป็นหนึ่งใน “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงที่สุดในโลก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 และยังเป็น 1 ใน 8 บริษัทในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

 

ไมเคิล ดูแรน รองประธาน 3M และหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล เปิดเผยว่า “3M ได้สร้างรากฐานของความไว้วางใจ และความซื่อสัตย์มั่นคงในทุกสิ่งที่เราทำมานานกว่าศตวรรษ ฉะนั้นความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากความพยายามร่วมกันของทุกคนใน “บริษัท” นั่นคือพนักงาน 96,000 คนทั่วโลก ที่มีความคิดเห็นตรงกันในการดำเนินงานตามความถูกต้องและโปร่งใส ด้วยความยึดมั่นในจริยธรรมและค่านิยมขององค์กรนี่เอง ที่ทำให้ 3M กลายเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม”

 

ด้วยการดำเนินงานที่ยึดมั่นในความซื่อตรงและโปร่งใส ส่งผลให้ 3M ได้รับความไว้วางใจ และผ่านมาตรฐาน ดัชนีชี้วัดขั้นสูงของสถาบัน Ethisphere ในด้านการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมจากข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนหลักจรรยาบรรณที่เข้มแข็งของ 3M ซึ่งเป็นค่านิยมสำคัญนับเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อชื่อเสียงในกลุ่มผู้บริโภคและในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อีกทั้ง ผู้นำของ 3M ยังมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้สอดคล้องไปกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ พร้อมเป็นตัวอย่างในการทำงานให้พนักงานปฏิบัติตามอีกด้วย

 

3M เป็น 1 ใน 132 บริษัททั่วโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกในปี 2563 โดยประเมินจากหลักเกณฑ์พื้นฐานของกรอบความคิดด้านจริยธรรม หรือ Ethics Quotient® (EQ) ของสถาบัน Ethisphere  ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติ 5 ด้านขององค์กร คือ หลักจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามข้อกำหนด, กฎระเบียบทางวัฒนธรรม, ความเป็นพลเมืองขององค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม, ระบบการบริหารกำกับดูแล และชื่อเสียง ความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับทุกบริษัทที่เข้าร่วมกระบวนการ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Xk1UI
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th