ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ ประกาศแคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ ปี 2563 “ขอบคุณที่ทำให้เราเป็นอันดับ 1 ตลอดมา”


วิริยะประกันภัยฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยของไทย ประกาศกลยุทธ์แคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ ปี 2563 “ขอบคุณที่ทำให้เราเป็นอันดับ 1 ตลอดมา” พร้อมพันธสัญญา เราจะดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุด ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประกันวินาศภัยที่สั่งสมมากว่า 73 ปี เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นไว้วางใจของลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงตลอดมา

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักอยู่เสมอว่ารากฐานที่สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องตามหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ว่า “ความเป็นธรรมคือนโยบาย” แล้ว ส่วนสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จตลอดมา นั่นคือ ความทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งการสนับสนุนที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย และพันธมิตรทางธุรกิจมาโดยตลอด

สิ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นมาตลอด 73 ปี ไม่เพียงแค่ “คำขอบคุณ” ที่มีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทความรู้ความสามารถ ดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ จนก่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา แต่ “คำขอบคุณ” นี้ บริษัทฯ ยังส่งผ่านไปยังลูกค้าและสาธารณชน ที่ได้มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่นใน วิริยะประกันภัยฯ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน”

สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศกลยุทธ์แคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ อันเป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะส่งมอบความจริงใจเพื่อแสดงความขอบคุณไปยังลูกค้าและสาธารณชน ภายใต้นิยามที่ว่า  “ขอบคุณที่ทำให้เราเป็นอันดับ 1 ตลอดมา” โดยบริษัทฯ จะสื่อสารสารหลักดังกล่าว ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งภาพลักษณ์ที่วิริยะประกันภัยสื่อออกมานั้น จะเน้นให้เห็นภาพแห่งความจริงใจ ด้วยการนำเอาบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมการให้บริการ เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย พนักงานส่วนรับประกัน พนักงานบริการสินไหมทดแทน และพนักงานกลุ่มสนับสนุนทุกภาคส่วน รวมไปถึงศูนย์ซ่อมมาตรฐาน และคู่ค้า มาแสดงความขอบคุณโดยตรง

            ขอบคุณ…ที่ให้เราดูแลคนไทยกว่า 1,000,000 เคสต่อปี

            ขอบคุณ…ที่เชื่อมั่นในพนักงานเคลม พร้อมดูแลอย่างเป็นธรรม

            ขอบคุณ…ที่เชื่อมั่นในมาตรฐานงานซ่อม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

            ขอบคุณ…ที่ให้เราเคียงข้าง ด้วยศูนย์ฯ/สาขาครอบคลุมทั่วไทย

ตัวชี้วัดความสำเร็จการันตีได้จากเสียงสะท้อนของการสำรวจ การวิจัย และรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งในและต่างประเทศ ที่เลือกให้ วิริยะประกันภัยฯ เป็นบแรนด์อันดับแรกต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน  อาทิ “รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), รางวัล “The Best Insurance Company Award” บริษัทประกันภัยรถยนต์อันดับหนึ่ง ต่อเนื่อง 16 ปี จากบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” บแรนด์ครองความน่าเชื่อถือสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่อง 16 ปี จากนิตยสาร BrandAge, รางวัล “World Finance Insurance Awards” จากนิตยสาร “World Finance” นิตยสารทางการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศอังกฤษ และที่สำคัญจากข้อมูลสถิติภาครัฐบาลโดยเฉพาะ สำนักงาน คปภ. ระบุว่า วิริยะประกันภัยฯ เป็นบริษัทที่มียอดเบี้ยประกันวินาศภัยสูงสุดต่อเนื่องมา 29 ปี และเป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 ต่อเนื่องถึง 33 ปี

“คำขอบคุณ” จึงเป็นการสะท้อนพันธสัญญาที่ วิริยะประกันภัยฯ ได้ให้แก่ลูกค้า และสาธารณชนว่าเราจะมอบการบริการที่ดีที่สุด และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการรับประกันภัย และสินไหม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน และพนักงานด้วยเทคโนโลยี ตลอดไปถึงการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม และที่สำคัญกระบวนการพัฒนาทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เกิดจากประสบการณ์ร่วมระหว่างบริษัทกับลูกค้า ซึ่งในแต่ละปีบริษัทฯ ได้ให้บริการลูกค้ากว่า 1 ล้านเคส/ปี จึงย่อมมีเสียงสะท้อนและมีข้อมูลความต้องการ ในอันที่นำเอาไปวิจัยให้ได้มาซึ่งผลพันธ์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

 

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jNZlX
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน