ธุรกิจ

เงินติดล้อฯ โชว์ผลงานปี 2562 เบี้ยประกันวินาศภัยโตเกินเป้า กางแผนปี 2563 ชูเทคโนโลยี ดันธุรกิจโตต่อเนื่อง


ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (NTL) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในปี 2562 เงินติดล้อมีเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมทั้งสิ้น 2,855 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 50 % เมื่อเทียบกับปี 2561 และเติบโตกว่าเป้าหมายที่วางไว้เดิม 2,700 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ และการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ได้ สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยปี 2563 บริษัทฯ วางเป้าหมายเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมเติบโตเพิ่มขึ้น 40 % จากการขยายฐานลูกค้าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการใช้เทคโนโลยี Insurance Tablet ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้าที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงการรุกตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

ด้านธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ในปี 2562 มียอดสินเชื่อคงค้าง (NEA) เพิ่มขึ้น 20.78 % มีฐานลูกหนี้เติบโตกว่า 26.27 % มีหนี้เสีย (NPL) อยู่ที่ 1.28 % ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนถึงการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ด้านการขยายสาขาในปี 2562 เงินติดล้อขยายสาขากระจายทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,000 สาขา ทั้งนี้ที่ผ่านมาเงินติดล้อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวางแผนขยายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เมื่อเทียบต่อสาขาเงินติดล้อสามารถสร้างโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากกว่าคู่แข่งถึง 4-5 เท่า ทั้งนี้ ในปี 2563 วางเป้าหมายการเติบโตของยอดสินเชื่อคงค้างรวมไว้ที่ 15 % นอกจากนี้ ในปี 2563 ยังมีแผนขยายสาขาเพิ่มอีกจำนวน 150 สาขา รวมทั้งสิ้น 1,150 สาขา เพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศรับบริการจากเงินติดล้อได้สะดวกขึ้น

 

ปิยะศักดิ์ กล่าวว่า ในปี 2563 บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทอล โดยที่ผ่านมา ให้ความสำคัญกับสร้างวัฒนธรรมองค์กร บ่มเพาะ “คน” เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน Business Transformation จนกระทั่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากองค์กรชั้นนำมากมายเยี่ยมชมแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบ เงินติดล้อฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานที่นำเทคโนโลยีมาผสมผสาน สอดรับกับยุคดิจิทอล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้เพิ่มขึ้น ตอกย้ำถึงจุดยืนการสร้างการเติบโตในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยของเงินติดล้อได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ เพื่อให้เงินติดล้อยังคงยืนอยู่แถวหน้าของธุรกิจทั้งด้านสินเชื่อทะเบียนรถ และก้าวขึ้นมายืนแถวหน้าในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยได้อย่างยั่งยืน

 

ปิยะศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากบริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนให้สังคม ทั้งด้านการสร้างโอกาสทางความรู้ที่ยั่งยืนผ่าน “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” สร้างโอกาสทางความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ให้แก่พ่อค้าแม่ค้า ชุมชน พนักงาน และความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้ก้าวพลาดที่เข้าร่วม “โครงการกำลังใจในพระดำริฯ” และยังส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้คนในสังคมมี ”ชีวิตหมุนต่อได้” อย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GE7ke
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th