ธุรกิจ

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ฯ จัดอบรมหลักสูตรทักษะการซ่อมสีรถยนต์ พัฒนาสู่มาตรฐานระดับโลก


บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะบุคลากรในธุรกิจสีพ่นรถยนต์ให้พัฒนาสู่มาตรฐานระดับโลก รองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานและเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การเตรียมพื้นผิว การพ่นซ่อมสี (ระบบโซลเวนท์ และระบบน้ำ) การผสมสี การแก้สี ด้วยผลิตภัณฑ์บแรนด์ Centari และ Cromax Pro โดยมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้รับความสนใจจากผู้บริหาร เจ้าของอู่ ตัวแทนจำหน่าย จากศูนย์ซ่อมสีต่างๆ เข้าร่วมการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของ แอกซอลทา เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีกิจกรรมด้านการอบรมต่างๆ อีกมากมายเป็นประจำทุกปี ได้แก่ โครงการไตรภาคี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง วิริยะประกันภัยฯ ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค และวิทยาลัยการอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศได้ฝึกงานในสายวิชาชีพที่มีมาตรฐาน โดย แอกซอลทา ภายใต้สีพ่นรถยนต์ คโรแมกซ์ (Cromax) ให้การสนับสนุนวิทยากร ผลิตภัณฑ์สี พร้อมวัสดุอื่นๆ ในการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา เดือน ซึ่งมีการฝึกผ่านไปแล้ว รุ่น สำหรับรุ่นที่ ประจำปี 2563 จะมีการจัดอบรมทั้งสิ้น 24 วัน ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม-เมษายน 2563 ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จ. นครพนม หลังการอบรมนักศึกษาที่จบหลักสูตรจะได้เข้าทำงานในอู่ซ่อมสีรถยนต์ในเครือประกันวิริยะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ คโรแมกซ์ ต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GbJpI
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th