ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “เชครถก่อนใช้ ครอบครัวปลอดภัย สังคมไทยปลอดฝุ่น”


กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม เชครถก่อนใช้ ครอบครัวปลอดภัย สังคมไทยปลอดฝุ่น เชิญชวน เจ้าของรถ ดูแลและตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 ไม่ให้รถก่อปัญหาควันดำ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เชครถก่อนใช้ ครอบครัวปลอดภัย สังคมไทยปลอดฝุ่น เป็นการรณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าของรถส่วนบุคคลทุกคัน เพื่อให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลดปริมาณควันดำจากผงเขม่าสีดำขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ ด้วยการบำรุงรักษาและหมั่นดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำเมื่อใช้งานบนท้องถนน ตรวจเชคหัวฉีด และปั๊มหัวฉีดน้ำมันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน โดยสาธิตวิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์ พร้อมแนะนำให้ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด โดยรถยนต์ที่ใช้งานเป็นประจำจะต้องเปลี่ยนทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรือทุก 3 เดือน ส่วนรถที่ใช้งานทั่วไปจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อขับถึงระยะ 8,000-10,000 กิโลเมตร หรือทุก 6 เดือน ตรวจดูไส้กรองอากาศที่ทำหน้าที่ดักจับฝุ่น ไม่ให้เข้าสู่น้ำมันเครื่องรถยนต์ ตรวจเชคไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยควรทำความสะอาดทุกๆ 10,000 กิโลเมตร ชำระล้างสิ่งสกปรกในท่อไอเสียโดยทำการฉีดน้ำเข้าไปทำความสะอาดภายในท่อไอเสีย และตรวจเชคหัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ำมันให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน โดยนำเข้าศูนย์บริการ ทำการตรวจเชคปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งตรวจเชคหัวฉีดน้ำมัน และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดสึกหรอ รวมทั้งการตรวจเชคอัตรา และจังหวะการฉีดน้ำมันให้ถูกต้องตามบริษัทผู้ผลิตกำหนด

หากเจ้าของรถไม่บำรุงรักษารถ ย่อมก่อให้เกิดการทำงานของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ได้ อีกทั้งพฤติกรรมการขับรถแบบกระชาก หรือเหยียบแรงเกินไป การปรับแต่งเครื่องยนต์ ให้มีกำลังม้ามากขึ้น หรือการบรรทุกน้ำหนักเกินสมรรถนะซึ่งต้องใช้กำลังเร่งเครื่องยนต์ ส่งผลให้เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงสภาพการจราจรที่ติดขัดที่รถมีจำนวนมาก ปริมาณค่ามลพิษสะสมในอากาศก็มากขึ้นตามไปด้วย ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดควันดำได้ทั้งสิ้น ซึ่งผู้ขับขี่รถบนท้องถนนสามารถร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากเครื่องยนต์ ด้วยการใส่ใจกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสม เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย รวมถึงการปรับพฤติกรรมการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ด้าน จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยตนเองแล้ว กรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ เช่น การโอนรถ การเปลี่ยนสีรถ เป็นต้น รวมถึงเข้มงวดกำกับ ดูแล สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศ สุ่มตรวจสอบการดำเนินการของ ตรอ. เพื่อให้การตรวจสภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ ปี รถจักรยานยนต์ที่มีการใช้งานครบ ปี ของ ตรอ. เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคู่กับมาตรการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุก และรถโดยสารอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยให้ดำเนินการเข้มข้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาค 15 จังหวัด ที่เป็นเส้นทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่มีค่า PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน โดยมีผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2562-1 มีนาคม 2563 ตรวจรถบรรทุก และรถโดยสารทั้งสิ้น 178,523 คัน ตรวจพบรถควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือเกิน 45 ทั้งหมด 2,934 คัน คิดเป็น 1.64 % พ่นห้ามใช้ทันทีพร้อมเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 5,000 บาท โดยรถทุกคันที่ถูกพ่นห้ามใช้ ต้องนำรถไปแก้ไข และต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่ง เมื่อผ่านการตรวจสภาพจึงสามารถลบข้อความห้ามใช้ออก และนำรถไปใช้งานได้ โดยในระหว่างที่รถถูกสั่งห้ามใช้ หากมีการฝ่าฝืนใช้รถโดยยังไม่ดำเนินการแก้ไข มีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และบันทึกประวัติความผิดซึ่งจะมีผลต่อการชำระภาษีรถประจำปี

นอกจากนี้ ประชาชนยังมีส่วนร่วมด้วยการส่งภาพรถบรรทุก และรถโดยสารควันดำที่สังเกตเห็นหมายเลขทะเบียนชัดเจน ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร และรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบ อาทิ ทางสายด่วน 1584, Line@: @1584DLT, Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ https://www.facebook.com/dlt1584/ เวบไซท์ https://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/แอพพลิเคชัน DLT GPS, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/h05Wx
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน