ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี ให้แก่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ


กรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มความปลอดภัย และความมั่นใจให้ผู้โดยสาร โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เอกซ์เรย์ปอด ทดสอบการมองเห็นระยะไกล แก่ผู้ขับรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต่อยอดเพิ่มกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมการให้บริการ จากเดิมที่เป็นการตรวจสุขภาพแก่ผู้ขับขี่รถแทกซีเท่านั้น โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับกรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ประสานบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพ และประเมินความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขับรถก่อนการขับขี่ (Fitness to Drive) ด้วยการคัดกรองโรค ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เอกซ์เรย์ปอด ทดสอบการมองเห็นระยะไกล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้แก่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และผู้โดยสารรถสาธารณะ

ทั้งนี้สำหรับผลการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ให้บริการรถแทกซีที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถแทกซีไปแล้ว จำนวน 565 คน ซึ่งผลการตรวจสุขภาพ และใบรับรองแพทย์ที่ได้รับจะสามารถนำไปประกอบการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะได้อีกด้วย 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก มีความห่วงใย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่อาจขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพด้วยความจำเป็นในการประกอบอาชีพ แต่มีความเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษบนท้องถนน โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงอาการผิดปกติของร่างกายต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นการดูแลสุขภาพร่างกาย ให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ จึงเพิ่มคุณภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดโรคด้วยการให้ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ สร้างความตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรค และลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจควบคู่กันด้วย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/si8fD
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th