ธุรกิจ

ออล ไทย แท็กซี่ฯ มอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 8 รอบเดือนมกราคม 2563


เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล “คนขับเกรด A” สำหรับโครงการคนขับเกรด A จัดขึ้นทุกเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 8 เดือน มีมอบรางวัลรวมทั้งหมดจำนวน 297 รางวัล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 รอบเดือนมกราคม 2563 ประเมินตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563 มีพนักงานขับรถ ออล ไทย แทกซีฯ ผ่านการประเมิน และได้รับรางวัลในรอบนี้จำนวน 46 คน

ทั้งนี้โครงการ คนขับเกรด A มีวัตถุประสงค์พัฒนาและยกระดับแทกซีให้มีมาตรฐานทั้งด้านความมีระเบียบวินัย ความปลอดภัย และการให้บริการที่ดีเยี่ยม บริษัทฯ จึงมีนโยบายมอบรางวัลให้คนขับรถแทกซี ที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับเกณฑ์การประเมิน ได้แก่
1. ขับรถดีและปลอดภัย โดยบริษัทมีมาตรฐานตรวจสอบอย่างละเอียด
2. ไม่ปฏิเสธลูกค้า และรับงานตามที่บริษัทฯ กำหนด
3. นำรถเข้าตรวจสมรรถนะ และความพร้อมของรถตามกำหนด

4. ส่งเงินค่ารถตามกำหนด
5. ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน

โดยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเกณฑ์พิจารณาจะได้รับเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ผู้โดยสาร ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อมต่อได้ง่ายมากขึ้น และมีช่องทางอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ในหลายรูปแบบ

แต่อย่างไรก็ตาม จากจำนวนคนพิการ 1.8 ล้านคน และผู้สูงอายุจำนวน 12 ล้านคนในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนพิการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 1.2 แสนคน ยังเข้าไม่ถึงระบบขนส่งสาธารณะทั่วไป เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว จึงจำเป็นต้องใช้บริการรถแทกซี ทั้งนี้บริษัทฯ อบรมให้ความรู้ผู้ขับแทกซี ให้ความรู้เบื้องต้นในการให้บริการคนพิการ และผู้สูงอายุ ตั้งแต่สร้างความเข้าใจ และรู้จักลักษณะของคนพิการประเภทต่างๆ การให้ความช่วยเหลือในการใช้แทกซีอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การพยุง การอุ้ม การพับเก็บวีลแชร์ เป็นต้น ดังนั้น แทกซีจึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุในการเดินทาง และบริษัทฯได้มีนโยบายผู้ขับรถแทกซีไม่ปฏิเสธลูกค้า และรับงานตามที่บริษัทฯ กำหนด เนื่องจาก ออล ไทย แท็กซี่ฯ มีแผนก Call center รับงานจากลูกค้าจึงมีการประสานงานให้พนักงานขับรถออกไปให้บริการตามสถานที่ ที่ลูกค้าแจ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล “คนขับเกรด A” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจเรียกใช้บริการ ออล ไทย แท็กซี่ฯ ติดต่อ Call Center 0 – 2018 – 9799 หรือ โบกเรียก (กรณีรถว่างและไม่มีคิวจอง) ทั้งนี้ ออล ไทย แท็กซี่ฯ มีแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ ทั้งอำนวยความสะดวกสบาย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้โดยสาร------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/PHRBb
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
1 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.1-5.4 แสน
2.
5.4-6.0 แสน
3.
6.0-7.3 แสน
4.
6.8-8.4 แสน
5.
5.1 ล้าน
6.
5.3-6.7 แสน
7.
5.4-6.8 แสน
8.
3.3-7.6 ล้าน
9.
3.2-5.8 ล้าน
10.
6.7-10.8 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ