ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก แนะนำทำใบอนุญาตขับรถ ต่อภาษี โอนรถ จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน


กรมการขนส่งทางบก แนะนำทำใบอนุญาตขับรถ ต่อภาษี โอนรถ จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกสถานที่ วัน เวลา ได้ตามต้องการ อำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ เพื่อการบริหารเวลาอย่างคุ้มค่า เผยสถิติปี 2562 มียอดดาวน์โหลดและใช้งานแล้วเกือบ 5 แสนครั้ง

จันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ โดยให้ประชาชนจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อเข้ารับบริการกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการเข้ารับบริการด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) มีสถิติการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue รวมทั้งสิ้น 476,862 ครั้ง เป็นการดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ iOS จำนวน 250,065 ครั้ง และดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ Android จำนวน 226,797 ครั้ง และมีผู้ใช้บริการจองคิวผ่านแอพพลิเคชันแล้วจำนวน 491,625 ราย แบ่งเป็นการใช้งานจองคิวด้านงานทะเบียนจำนวน 127,034 ครั้ง และจองคิวด้านงานใบอนุญาต 364,591 ครั้ง สำหรับรูปแบบการให้บริการของแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue เป็นการให้บริการจองคิวล่วงหน้าแบบระบุสำนักงานขนส่ง วันที่ และช่วงเวลาที่ต้องการ โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ประมาณ 3 เดือน และสามารถยกเลิกเพื่อเปลี่ยนแปลงการจองได้ โดยผู้ที่จองคิวล่วงหน้าจะต้องติดต่อตามสถานที่ วัน และช่วงเวลานัดหมาย 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อรับบริการด้านต่างๆ กับสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งมีดาวน์โหลดทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS (Link: https://apple.co/2GIHARd) และแอนดรอยด์ (Link: https://bit.ly/2IkLpyO) เพื่อลดระยะเวลาไม่ต้องรอคิวที่สำนักงาน

ระบบการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue เป็นการเพิ่มทางเลือก และเป็นรูปแบบการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ มุ่งอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการ ด้วยการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการให้บริการประชาชนอย่างคล่องตัว โดยประชาชนยังคงสามารถเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่ง รวมถึงสามารถเข้าสู่ระบบการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง เช่น การชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าผ่านเวบไซท์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอผ่านแอพพลิเคชัน DLT eForm iFound ใช้งานใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอีเลคทรอนิคส์ผ่านแอพพลิเคชัน DLT QR Licence นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก ด้วยมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกเช่นเดียวกันทั่วประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/N7QuG
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน