ธุรกิจ

ปตท. มอบน้ำแข็งแห้งแก่กรมฝนหลวงฯ แก้ปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง


วิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในฐานะผู้แทน ปตท. มอบน้ำแข็งแห้งจำนวน 800 ตัน มูลค่ารวม 6,400,000บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) แก่ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องใน “พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2563” ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนกรมฝนหลวง และการบินเกษตรปฏิบัติการทำฝนเทียม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ปตท. ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 จนปัจจุบันได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งแล้วกว่า 11,300 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 90.ล้านบาท ซึ่งน้ำแข็งแห้งดังกล่าว เกิดจากการนำแกสคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแยกแกสธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และประเทศชาติต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QHNY6
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th