ธุรกิจ

ปตท. ร่วมมือกรมป่าไม้-ม.เกษตร พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนบางกะเจ้า


ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ และ ผศ.ดร. สคาร ทีจันทึก รองคณะบดีฝ่ายสถานีวิจัยและคณะเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานใน “พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาและพื้นฟูพื้นที่สีเขียวสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” ต. ทรงคนอง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ โดยมี ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบฯ ให้แก่ จิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นโครงการที่ ปตท. กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ป่าดิบลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ช่วงระหว่างปี 2559 – 2562) โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบคืนกรมป่าไม้ เพื่อดูแลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/l6lyU
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th