ธุรกิจ

จีเอม ยุติขาย เชฟโรเลต์ ในประเทศไทย กเรท วอลล์ มอเตอร์ส เข้าซื้อโรงงานผลิต


เจเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอม) ประกาศยุติการจัดจำหน่ายรถยนต์ เชฟโรเลต์ ในตลาดประเทศไทย ภายในสิ้นปี 2563 แต่ยังคงให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เชฟโรเลต์ ด้านโรงงาน กเรท วอลล์ มอเตอร์ส เข้าซื้อกิจการ

แอนดี ดันสแตน ประธานกรรมการตลาดเชิงกลยุทธ์ พันธมิตรและผู้แทนจำหน่าย จีเอม อินเตอร์เนชันแนล โอเพอเรชันส์ กล่าวว่า การถอน เชฟโรเลต์ ออกจากตลาดรถยนต์ประเทศไทยนั้น เป็นการตัดสินใจของ จีเอม หลังจากที่มีการขายศูนย์การผลิตรถยนต์ และเครื่องยนต์ของ จีเอม ประเทศไทย ในจังหวัดระยอง ให้แก่ กเรท วอลล์ มอเตอร์ส

“จีเอม ทราบดีถึงผลกระทบที่จะมีต่อพนักงาน และคู่ค้าของเราจากการตัดสินใจครั้งนี้ เราให้คำมั่นที่จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราด้วยความเคารพ ตลอดระยะเวลาการปรับเปลี่ยนนี้ โดยได้ประเมินทางเลือกหลายทางในการรักษา เชฟโรเลต์ ไว้ในตลาดประเทศไทย แต่ความเป็นจริงก็คือ หากไม่มีฐานการผลิตในประเทศไทยแล้ว เชฟโรเลต์ ก็ไม่อาจที่จะแข่งขันในตลาดรถยนต์ประเทศไทยได้เลย”

แอนดี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จีเอม ได้ทำการศึกษา และวิเคราะห์โดยละเอียดถึงแผนธุรกิจที่จะจัดสรรโครงการรถยนต์รุ่นใหม่ ให้แก่ศูนย์การผลิตในจังหวัดระยอง แต่พบว่าจะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตของศูนย์การผลิตแห่งนี้ได้อย่างไม่เต็มที่ ตลอดจนความต้องการสินค้าในตลาดประเทศไทย และตลาดส่งออกที่เราคาดการณ์ไว้นั้นจะมีจำนวนน้อย อีกทั้งยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายประการที่ไม่เอื้อต่อแผนธุรกิจนี้

“การตัดสินใจที่จะยุติการผลิต และการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั่วโลกของ จีเอม และขอบข่ายการจัดสรรเงินทุนภายในองค์กรของเรา ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงศักยภาพ และความสามารถของทีมงานในประเทศไทย รวมถึงผู้จัดจำหน่ายของเราแต่อย่างใด ผมต้องขอขอบคุณพวกเขาที่ทำงาน และให้การสนับสนุน จีเอม รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ ผมต้องขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเรามาอย่างยาวนานในตลาดรถยนต์ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก ในประเทศไทย”

จีเอม และกเรท วอลล์ มอเตอร์ส ลงนามในสัญญาซื้อขายศูนย์การผลิตรถยนต์ และเครื่องยนต์ของ จีเอม ประเทศไทย ในจังหวัดระยอง ซึ่งหมายรวมถึง ศูนย์การผลิตรถยนต์ และเครื่องยนต์ ในจังหวัดระยอง จะถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของ กเรท วอลล์ มอเตอร์ส โดย จีเอม และกเรท วอลล์ มอเตอร์ส คาดว่าการซื้อขายและส่งมอบศูนย์การผลิตทั้งสองจะเสร็จสิ้นในปลายปี 2563

หลิว เซียงชาง รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ระดับโลกของ กเรท วอลล์ มอเตอร์ส กล่าวว่า โครงการระดับโลกของ กเรท วอลล์ มอเตอร์ส เริ่มเป็นรูปธรรมหลังจากการเริ่มพัฒนามากว่า 10 ปี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงและการอัพเกรดรูปแบบการส่งออกของ กเรท วอลล์ มอเตอร์ส ส่งผลให้แผนกลยุทธ์ระดับโลกก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ปี 2562 โรงงานของ กเรท วอลล์ มอเตอร์ส ในเมืองตูลา (Tula) ประเทศรัสเซีย ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นสายการผลิต และเมื่อต้นปี 2563 บริษัทฯ ยังบรรลุข้อตกลงกับ จีเอม ในการซื้อโรงงานทาเลกอน (Talegaon) ประเทศอินเดีย

“การเข้าซื้อศูนย์การผลิตของ จีเอม ประเทศไทยในจังหวัดระยอง จะช่วยพัฒนาธุรกิจของ กเรท วอลล์ มอเตอร์ส ในตลาดประเทศไทย และอาเซียน กเรท วอลล์ มอเตอร์ส จะขยายธุรกิจไปทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศออสเตรเลียด้วย

“ตลาดรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดที่กำลังพัฒนา มีโอกาสและศักยภาพสูงมาก การเข้าสู่ตลาดประเทศไทยเป็นก้าวแรกของ กเรท วอลล์ มอเตอร์ส ในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน และเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์ระดับโลกของเรา การลงทุนของ กเรท วอลล์ มอเตอร์ส จะสร้างงานในท้องถิ่น รวมถึงการจ้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะในอุตสาหกรรมรถยนต์ นอกจากนี้ เรายังจะส่งเสริมการพัฒนาระบบซัพพลายเชน การวิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมรายได้ทางการคลังให้แก่หน่วยงานราชการท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง และในประเทศไทย”

นับตั้งแต่เริ่มสายการผลิตในปี 2543 ศูนย์การผลิต จีเอม ประเทศไทย ในจังหวัดระยอง ได้ผลิตรถกระบะ และรถอเนกประสงค์กว่า 1.4 ล้านคัน สำหรับตลาดประเทศไทย และตลาดส่งออกในฐานะศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาคสำหรับรถกระบะขนาดกลาง รถอเนกประสงค์ และเครื่องยนต์ดีเซล

จูเลียน บลิสเซทท์ รองประธานกรรมการอาวุโส จีเอมไอโอ กล่าวว่า มันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากของบริษัทฯ ที่ต้องยุติการผลิตในประเทศไทย หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์โดยละเอียดถึงแผนธุรกิจที่จะจัดสรรโครงการรถยนต์ใหม่ในอนาคตให้แก่ศูนย์การผลิตในจังหวัดระยอง

“ด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพมากมาย ทีมงานในศูนย์การผลิตแห่งนี้ได้ผลิต และส่งมอบรถยนต์ระดับโลกให้แก่ตลาดประเทศไทย และตลาดส่งออกเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ”

เฮคเตอร์ บีลญาร์เรียล ประธานกรรมการ จีเอม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาที่จะดูแลช่วยเหลือพนักงาน และลูกค้า และจะปรับเปลี่ยนการดำเนินงานต่างๆ สำหรับลูกค้า พนักงาน ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ เชฟโรเลต์ และผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือบริการ ให้สำเร็จเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

“เราจะให้ความช่วยเหลือ และมอบแพคเกจเงินชดเชย ให้แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ในจำนวนที่มากกว่ากฎหมายแรงงานไทยกำหนด พร้อมผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ เชฟโรเลต์ จะได้รับการเสนอพโรแกรมการช่วยเหลือพิเศษในการปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างเหมาะสม หลังจากที่ร่วมเป็นคู่ค้ากับเรามาอย่างยาวนาน รวมถึงโอกาสในการเปลี่ยนธุรกิจของตนให้เป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก เชฟโรเลต์”

“เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแล และให้บริการลูกค้าของเราต่อไป ท่านเจ้าของรถยนต์ เชฟโรเลต์ มั่นใจได้ว่าเราจะยังคงปฏิบัติตามการรับประกันคุณภาพรถยนต์ทุกคัน และให้บริการหลังการขายผ่านเครือข่ายของเราในประเทศไทย เชฟโรเลต์ จะร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายของเราอย่างใกล้ชิด โดยเราจะเสนอโอกาสในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้แก่ผู้จัดจำหน่าย ให้เปลี่ยนเป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก เชฟโรเลต์”

ลูกค้า เชฟโรเลต์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1734------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/y5Y9f
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:37 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน