สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ปรับใหม่ ! ข้อสอบใบขับขี่ เน้นวิเคราะห์ไม่เน้นท่องจำ เมษายน 2563 นี้รู้เรื่อง


กรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี เน้นประเมินความเข้าใจ ไม่อาศัยท่องจำ ยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย คาดข้อสอบใหม่เข้าระบบจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2563


DSC_2373

 

แต่เดิมเนื้อหาข้อสอบที่เน้นความจำเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ของเครื่องหมายจราจร และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบใหม่ให้เป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์มากขึ้น มีการประเมินความเข้าใจ ความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในการขับขี่ของผู้ขอรับใบอนุญาต อีกทั้งจะลดสัดส่วนข้อสอบความจำให้เหลือเพียง 10-20 % ที่เหลืออีกประมาณ 80-90 % จะเป็นเนื้อหาข้อสอบใหม่

การทยอยนำข้อสอบใหม่เข้าระบบจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน โดยข้อสอบยังคงเป็นแบบเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวเหมือนเดิม มีตัวเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก ใช้วิธีการสุ่มคำถาม จำนวน 50 ข้อ จากคำถามที่มีอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 1,000 ข้อ และเกณฑ์การทดสอบยังคงใช้เกณฑ์เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 90 หรือผ่าน 45 ข้อ จากจำนวนเต็ม 50 ข้อ

สำหรับการปรับเนื้อหาข้อสอบในการขอรับใบอนุญาตขับขี่ครั้งใหม่นี้ จะช่วยประเมินการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ และความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาในกรณีที่เกิดสถานการณ์กรณีฉุกเฉินบนท้องถนนได้

การทดสอบภาคทฤษฎี เป็นเพียงหนึ่งในกระบวนการที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทุกคนต้องผ่านการทดสอบเท่านั้น กระบวนการเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ยังมีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการอบรมภาคทฤษฎีเป็นการให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการขับรถอย่างปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร มารยาท และจิตสำนึกที่ดีในการขับรถ

4f8ede65-915d-4e62-a355-242878c06689------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GAcMp
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:39 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.2 ล้าน
2.
3.2-5.8 ล้าน
3.
0.8-1.0 ล้าน
4.
7.0-8.8 แสน
5.
5.1-5.4 แสน
6.
5.4-6.0 แสน
7.
6.0-7.3 แสน
8.
6.8-8.4 แสน
9.
5.1 ล้าน
10.
5.3-6.7 แสน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน