ธุรกิจ

โออาร์-ซีเอชพีพี ร่วมพัฒนาระบบโซลาร์รูฟทอพ


สุนทร เชื้อสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า โออาร์ ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง บีซีจี (BCGBioEconomy CircularEconomy GreenEconomy) โดยมุ่งมั่นผสานแนวคิดเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อีกทั้ง โออาร์ ยังยึดหลักในการเป็นเอเนอร์จี โซลูชัน พโรไวเดอร์ (Energy Solution Provider) คู่คิดเคียงข้างธุรกิจครบวงจรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ซีเอชพีพี และโออาร์ จะร่วมกันศึกษา และออกแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของโซลาร์รูฟทอพ ที่มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของ โออาร์ ทั่วประเทศ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าอันเป็นหนึ่งในต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ส่งผลให้ลูกค้ามีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี 2563 จะมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ 20 ราย ซึ่งหากความร่วมมือในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันไว้ ทั้ง บริษัทจะร่วมกันขยายผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0RPaa
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน