ธุรกิจ

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน ติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม


มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน ประกาศติดตั้งระบบการให้บริการด้านการจัดการพลังงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง มิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน และมิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน เพาเวอร์ ที่โรงงานโอกาซากิ ในเมืองโอกาซากิ จังหวัดไอจิ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานหลักที่ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน

บริการด้านการจัดการพลังงานดังกล่าวมีเป้าหมายลดการปล่อยแกสคาร์บอนด้วยการริเริ่มใช้พลังงานหมุนเวียน โดย มิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน และมิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน เพาเวอร์ จะติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic หรือ PV) บนดาดฟ้าอาคารเพื่อรองรับการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม และระบบการจัดเก็บพลังงานในแบทเตอรี (Battery Energy Storage System หรือ BESS) ซึ่งมีส่วนประกอบของแบทเตอรีในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยเมื่อการดำเนินงานติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นหนึ่งในโครงการระบบ PV ที่ติดตั้งบนดาดฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ Non-FIT*4 ของประเทศญี่ปุ่น

การก่อสร้างระบบ PV บนดาดฟ้าอาคารเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2562 และมีกำหนดเริ่มดำเนินงานเพื่อการพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2563 โดย มิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน และมิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน เพาเวอร์ จะติดตั้งเพื่อกำลังการผลิตไฟฟ้าเบื้องต้นที่ 3 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตไฟฟ้าต่อปี อยู่ที่ 3 กิกะวัตต์ชั่วโมง) และวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นโรงงานโอกาซากิจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากระบบ PV จึงช่วยส่งเสริมแนวทางอันยั่งยืนในการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน บริการด้านการจัดการพลังงานดังกล่าวยังช่วยให้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน ใช้พลังงานสะอาดจากระบบ PV ที่ติดตั้งบนดาดฟ้าได้โดยปราศจากเงินลงทุนเบื้องต้น หรือการจัดหาอุปกรณ์ โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้าเท่านั้น

มิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน และมิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน เพาเวอร์ จะติดตั้งระบบการจัดเก็บพลังงานในแบทเตอรี (BESS) และดำเนินการทดสอบการทำงานในปีงบประมาณ 2563 โดยระบบนี้จะมีส่วนประกอบของแบทเตอรีที่ผ่านการใช้งานแล้วจากรถ เอาท์แลนเดอร์ พลัก-อิน ไฮบริด ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน โดยมีกำลังสูงสุด 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง

ระบบ PV และระบบการจัดเก็บพลังงานในแบทเตอรีจะลดการปล่อยแกสคาร์บอนได้ประมาณ 1,600 ตัน/ปี และหลีกเลี่ยงความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในระดับสูงของโรงงานโอกาซากิ โดย มิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน และ มิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน เพาเวอร์ ยังมีแผนใช้ระบบการจัดเก็บพลังงานในแบทเตอรีให้เป็นโรงงานพลังงานไฟฟ้าเสมือนจริง (Virtual Power Plant)*5 ในอนาคต เพื่อส่งเสริมการสร้างเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าในท้องถิ่น ในกรณีที่ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดการขัดข้องเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบการจัดเก็บพลังงานในแบทเตอรีดังกล่าวให้แก่อาคารยิมเนเซียมที่โรงงานโอกาซากิ ซึ่งออกแบบให้เป็นศูนย์อพยพของเมืองโอกาซากิ บริการด้านการจัดการพลังงานดังกล่าวจึงไม่เพียงช่วยลดการปล่อยแกสคาร์บอนในโรงงานโอกาซากิของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการรับมือกับภัยพิบัติของเมืองโอกาซากิ อีกด้วย

กรณีเกิดเหตุสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงบ่อยครั้งมากขึ้น และมีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในระดับโลก การลดปริมาณแกสคาร์บอนในภาคธุรกิจด้วยการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งถือเป็นกรณีเร่งด่วนของหลายบริษัท รวมถึง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน มิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน และ มิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน เพาเวอร์ ที่มีความมุ่งมั่นขยายการใช้พลังงานหมุนเวียน

ในปี 2552 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน เปิดตัว ไอ เมียฟ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเพื่อการพาณิชย์รุ่นแรกของโลก และเปิดประตูเข้าสู่ตลาดรถพลังงานไฟฟ้า หลังจากนั้น มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชันได้แนะนำ เดนโด ดไรฟ สเตชัน (ในภาษาญี่ปุ่น “เดน” หมายถึง “ไฟฟ้า” และ “โด” หมายถึง “การขับขี่”) ซึ่งเป็นโชว์รูมรถยนต์ยุคใหม่ที่ลูกค้าสามารถสัมผัสประสบการณ์การใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สามารถเป็นแหล่งพลังงาน ด้วยนวัตกรรมเหล่านี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน เดินหน้าสู่การสร้าง “สังคม เดนโด ดไรฟ” (DENDO Drive Society) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือภัยพิบัติ ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การนำบริการด้านการจัดการพลังงานรูปแบบดังกล่าวมาใช้ที่โรงงานโอกาซากิ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสู่อนาคตทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน และการสร้าง “สังคม เดนโด ดไรฟ” ให้เกิดขึ้นจริง

มิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน และมิตซูบิชิ คอร์พอเรชัน เพาเวอร์ มุ่งมั่นยกระดับค่านิยมด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมผ่านการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทอล เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และมอบอรรถประโยชน์ที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้า เช่น การจ่ายกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ap7wV
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน