ธุรกิจ

บริดจ์สโตน สนับสนุนแม่ตาวคลินิก พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชายแดนไทย-พม่า


ซุกุรุ โอโน่ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด นำโดย พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเสื้อ และมอบเงินบริจาคสมทบทุนค่าอาหารกลางวันแก่มูลนิธิสุวรรณนิมิตร รวมมูลค่ากว่า 8 แสนบาท เพื่อส่งมอบให้แม่ตาวคลินิก อ. แม่สอด จ. ตาก ด้วย บริดจ์สโตน มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาสาธารณสุขชุมชนบริเวณชายแดนไทย-พม่าให้ดียิ่งขึ้น

แม่ตาวคลินิกก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ซินเธีย หม่อง แพทย์ชาวกระเหรี่ยงไร้พรมแดนสัญชาติพม่า ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิสุวรรณนิมิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพชุมชนอพยพบริเวณชายแดนไทย-พม่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งยังส่งเสริมการสร้างอาชีพโดยเปิดให้มีการอบรมวิชาชีพด้านการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้แก่คนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังให้การคุ้มครอง และส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 51 ปี ในการดำเนินธุรกิจ ไทยบริดจสโตนฯ พร้อมเดินเคียงคู่พัฒนาความยั่งยืนของสังคมไทย ในขณะเดียวกันเรายังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และเสริมสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นกับชุมชนอพยพ เพราะนี่คือหนึ่งในเจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริดจ์สโตน “Our Way To Serve” ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ การเรียนรู้ และการทำงานของผู้คน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ZR3dw
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน