ธุรกิจ

ทิพยประกันภัยฯ จัดโครงการ “TIP ปันให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 84”


44 (1)

 

สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัยฯ จัดโครงการ “TIP ปันให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 84” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

77

 

“TIP ปันให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 84” ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดเลย และรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย โดยมอบหมวกนิรภัยให้แก่น้องๆ เพื่อสวมใส่เวลาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์พัฒนาทักษะทางการศึกษา รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ อีกด้วย ณ ภูดารารีสอร์ท จังหวัดเลย

 

66

 

โดยในปีนี้ ได้มีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ที่เข้ารับมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย, โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย, โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่, โรงเรียนบ้านร่องไผ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ และโรงเรียนบ้านโป่งกวาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/3Oype
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน