ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ขับรถแทกซี เข้ารับการบริการตรวจสุขภาพฟรี


กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ขับรถแทกซี เข้ารับการบริการตรวจสุขภาพ ฟรี ภายใต้แนวคิด ตรวจสุขภาพแทกซี ท่องเที่ยวมั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค” ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณอาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก ย้ำ ! ต้องป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ส่งผู้โดยสาร

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรค ลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเดินหายใจ สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้ผู้ขับรถแทกซี และผู้โดยสาร เฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดินรถสาธารณะป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ได้ประสานบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพ และประเมินความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขับรถแทกซีก่อนการขับขี่ (Fitness to Drive) ภายใต้แนวคิด ตรวจสุขภาพแทกซี ท่องเที่ยวมั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค” ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เอกซ์เรย์ปอด ทดสอบการมองเห็นระยะไกล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ขับรถแทกซีเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารว่าจะไม่ได้รับเชื้อโรคจากการใช้บริการรถสาธารณะ นอกจากนี้ผลการตรวจสุขภาพ และใบรับรองแพทย์ที่ได้รับ สามารถนำไปประกอบการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะได้อีกด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจสุขภาพ และประเมินความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขับรถแทกซีดังกล่าว เป็นความห่วงใยและความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบกที่ร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมการท่องเที่ยว ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ขับรถแทกซีที่อาจขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพด้วยความจำเป็นในการประกอบอาชีพ แต่มีความเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษบนท้องถนน โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงอาการผิดปกติของร่างกายต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ จึงเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดโรคด้วยการให้ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ และลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจควบคู่กันด้วย ทั้งนี้ในปี 2563 ตั้งเป้าให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ขับรถแทกซีในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนกว่า 3,000 คน โดยผู้ขับรถแทกซีสามารถใช้บริการได้ ณ สถาบันของกรมควบคุมโรค ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูรสถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง, ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, TOT Academy, โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท ตามกำหนดการที่ให้บริการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FH8MB
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน