สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

กรมการขนส่งทางบก หนุนรถไฟฟ้า ลดภาษี แก้ปัญหาฝุ่นพิษ


กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น พร้อมแก้ไขกฎ ระเบียบ ลดอัตราภาษีรถประจำปี ต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาด และช่วยลดมลพิษทางอากาศ PM2.5

DSC_0109V
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมการขนส่งทางบก จึงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอื่นทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น สนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ด้วยการแก้ไขกฎ ระเบียบ ให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถจดทะเบียนได้ และลดอัตราภาษีรถประจำปีสำหรับรถพลังงานสะอาด

รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า หากเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จะเก็บภาษีตามน้ำหนักของรถในอัตราเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ซึ่งน้อยกว่าอัตราภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่รถตู้ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รวมถึงรถบดถนน รถทแรคเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร และรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า จะจัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถประเภทเดียวกันที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เสียภาษีประจำปีคันละ 100 บาท ขณะที่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะเสียภาษีประจำปีคันละ 50 บาท
ในส่วนรถที่ใช้แกสธรรมชาติ CNG เป็นเชื้อเพลิง จัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด ส่วนรถที่ใช้ CNG ร่วม หรือสลับกับน้ำมันเชื้อเพลิง จัดเก็บภาษี 3 ใน 4 ของอัตราที่กำหนด ซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดอัตราภาษีรถประเภทต่างๆ ได้ที่เว็บไซท์ของกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th
จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 40,712,043 คัน เป็นรถใช้น้ำมันเบนซิน จำนวน 27,749,524 คัน น้ำมันดีเซล จำนวน 11,294,017 คัน ส่วนยอดสะสมจากการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) มีจำนวน 2,854 คัน จำนวนนี้เป็นรถบัสไฟฟ้าจำนวน 117 คัน  ขณะที่จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) และพลัก-อินไฮบริด (PHEV) มียอดสะสมจำนวน 153,184 คัน รถที่ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิง มีจำนวน 53,407 คัน รถที่ใช้ NGV ร่วม หรือสลับกับน้ำมันเชื้อเพลิง มีจำนวน 313,440 คัน

(สถิติจากกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

0138d2651fbb96f9cb9a24432f4dd904------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Zn3cc
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:58 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน