ธุรกิจ

ปตท. ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 จัดทีมสำรวจโรงงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล


ให้บริการตรวจสภาพเครื่องจักรด้วย “โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม” พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิง และสนับสนุนปรับเปลี่ยนใช้พลังงานสะอาด ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2563  

 

นายวุฒิกร สติฐิต

 

วุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน ปตท. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด หน่วยธุรกิจก๊าซฯ ปตท. จึงริเริ่ม โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นครั้งแรก ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้พลังงานสะอาด และปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไข และป้องกันปัญหาดังกล่าวในระยะยาว

ในโครงการฯ ปตท. จะให้บริการสำรวจพื้นที่และตรวจประเมินเครื่องจักร โดยเจ้าหน้าที่จาก ปตท. เพื่อให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องจักร และพร้อมสนับสนุนหากโรงงานใดมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นพลังงานสะอาดอย่างแกสธรรมชาติ ซึ่งปล่อยมลพิษ PM2.5 น้อยกว่า เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นๆ โดยการให้บริการดังกล่าว เบื้องต้นจะเน้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้รูปแบบเชื้อเพลิงและปริมาณการใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น อีกทั้งได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 มาก โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ปตท. โทร. 0 – 2537 – 2535 – 9 หรือ E-mail dscng@pttplc.com

“ปตท. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.ด้วยการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ด้านการปรับปรุงมาตรฐานรถยนต์ และคุณภาพน้ำมันดีเซล ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างการตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างพลังงานทางเลือกที่ดีกว่าให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” วุฒิกร กล่าวเสริม------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/k5078
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน